Jaunatnes politika

Ventspils pilsētas attīstības programma 2014. – 2020. gadam

Jaunatnes politikai būtiskie uzdevumi iekļauti Ventspils pilsētas attīstības programmā.

Tā kā programma regulāri tiek aktualizēta, tad ikvienam ir iespēja iesniegt savus priekšlikumus tās papildināšanai. Priekšlikumus vari izteikt gan Ventspils pilsētas domei, gan citai organizācijai, kas iesaistīta darba ar jaunatni koordinēšanā Ventspilī.

 

Iesaistītās organizācijas darba ar jaunatni koordinēšanā Ventspilī

Ja vēlies piedalīties, izteikt priekšlikumus vai meklē padomu un atbildes par darbu ar jaunatni, tad vari vērsties pie šiem cilvēkiem un organizācijām:

 

Ventspils jauniešu aptauja

Ventspils Jauniešu dome sadarbībā ar Ventspils pilsētas domes Jaunatnes lietu komisiju un Ventspils pilsētas domes Izglītības pārvaldi veic skolēnu un studentu aptaujas par to, kā Ventspilī jūtas, ko dara un ko domā jaunieši.

Ar aptauju rezultātiem vari iepazīties ŠEIT!

 

Jauniešu forums "Uzcel māju"

2014. gadā Ventspils aktīvie jaunieši īstenoja lielu plānošanas darbu, informatīvo kampaņu un noslēgumā organizēja forumu, lai darbu ar jaunatni pilsētā paceltu jaunā līmenī. Šeit vari iepazīties ar informāciju par to:

 

Deleģēšanas līgums ar biedrību "Ventspils Jauniešu dome"

Viena no jauniešu foruma rekomendācijām bija noslēgt līgumu ar biedrību "Ventspils Jauniešu dome", lai deleģētu tai daļu no pašvaldības uzdevumiem darbā ar jaunatni (t.sk., līdzdalības veicināšana, informācijas nodrošināšana, iniciatīvu atbalsts). Ar noslēgto līgumu vari iepazīties šeit:

 

Jaunatnes politika Latvijā un Eiropas Savienībā