Iniciatīvas2

Jauniešu iniciatīvas būs ieguldījums jauniešu aktivitātes celšanai un aizraujošai pārrobežu sadarbībai. Atbilstoši projekta tēmām dalībnieki veidos informatīvus materiālus – brošūras, izdales materiālus, video, fotogrāfijas vai publikācijas medijos, organizēs informatīvos pasākumus, veidos jauniešu sadarbības tīklu, kā arī organizēs publiskus pasākumus vietējai sabiedrībai.

Jauniešu iniciatīvas būs lieliska iespēja jauniešiem pierādīt savas līdera prasmes, ļaujot tiem pašu spēkiem organizēt pasākumus. Protams, ka jauniešiem tiks nodrošināta pienācīga palīdzība, lai sasniegtu labākus rezultātus.