Ventspils jauniešu brīvprātīgā darba programma

Ievads Ventspils jauniešu brīvprātīgā darba programmā.

Ventspils jauniešu brīvprātīgā darba programmas un tās nolikums nosaka brīvprātīgā darba organizēšanas kārtību, kādā nodrošina vienotas brīvprātīgā darba sistēmas ieviešanu Ventspils pilsētā un apliecina personas pieredzi, kas gūta, veicot brīvprātīgo darbu Ventspils pilsētas teritorijā reģistrētā biedrībā, nodibinājumā, kā arī valsts vai pašvaldības iestādē.

Ventspils jauniešu brīvprātīgā darba programmas izpratnē brīvprātīgā darba veicējs ir jaunietis vecumā no 13 līdz 25 gadiem, kurš veicis brīvprātīgo darbu Ventspils pilsētas administratīvajā teritorijā. Ja brīvprātīgais darbs tiek veikts citās administratīvajās teritorijās, tad brīvprātīgā darba devējam jābūt saistītam ar Ventspils pilsētu (piemēram, organizācija reģistrēta Ventspilī, pamata darbība notiek Ventspilī).  Personas vecumā no 13 līdz 15 gadu vecumam ir tiesīgas veikt brīvprātīgo darbu, ja to likumiskais pārstāvis devis rakstveida piekrišanu.

Ko es iegūšu no dalības brīvprātīgā darba programmā?

Veicot brīvprātīgo darbu Ventspilī Tavas brīvprātīgā darba stundas tiks uzskaitītas Brīvprātīgā darba uzskaites grāmatiņā un par nostrādātām 30 brīvprātīgā stundām 2020. gadā varēsi iegūt pilsētas mērogā apstiprinātu Apliecinājumu.

Kā notiek brīvprātīgā darba stundu uzskaite?

Brīvprātīgā darba veicēja darba pieredze tiks piefiksēta Brīvprātīgā darba uzskaites grāmatiņā. Lai saņemtu dokumentālu apliecinājumu par brīvprātīgā darba pieredzi jeb Apliecinājums, summāri pie viena vai vairākiem Brīvprātīgā darba devējiem 2020. gada laikā jānostrādā ne mazāk kā 30 stundas un līdz 2020. gada 21.novembrim jāiesniedz aizpildīta brīvprātīgā darba uzskaites grāmatiņa Ventspils Jauniešu mājas informācijas punktā.

Apliecinājumu izsniegšanu Ventspils pilsētā tiks veikta koordinēti vienu reizi gadā (decembrī), publiski sveicot visus Apliecinājumu saņēmējus, vai Brīvprātīgā darba devējs to var veikt arī pēc saviem ieskatiem un saskaņā ar savu pasākumu plānu. Pēc Brīvprātīgā pieprasījuma Apliecinājumu var izsniegt arī individuāli, ja ir sasniegts 30 brīvprātīgā darba stundu apjoms.

Kur varu iegūt brīvprātīgā darba stundu uzskaites grāmatiņu?

Ventspils jauniešu brīvprātīgā darba programmas koordinācija notiek sadarbībā ar Ventspils Jauniešu māju kurā iespējas saņemt Brīvprātīgā darba uzskaites grāmatiņu.  
Uzskaites grāmatiņas vari saņemt Ventspils Jauniešu mājā, Kuldīgas ielā 13, Tev ir iespējams saņemt klātienes speciālistu konsultācijas katru darba dienu no plkst. 14:00 – 18:00.

Vērtīga informācija brīvprātīgā darba organizētājiem – vakances piedāvātājiem!

Par brīvprātīgā darba organizētāju, kam nepieciešama palīdzība no brīvprātīgajiem jauniešiem, var tie kļūt jebkura biedrība, nodibinājums, tajā skaitā arodbiedrības un to apvienības, valsts un pašvaldību iestādes, politiskās partijas un to apvienības.

Brīvprātīgais darbs var tikt īstenots neformāli vai īstenots bezpeļņas organizācijās. Visbiežāk tas ir daļēja laika darbs. Brīvprātīgais darbs var notikt vienas dienas vai vairāku gadu garumā, dažādās jomās.

Pirms brīvprātīgā darba uzsākšanas brīvprātīgā darba organizētāja slēdz rakstisku līgumu ar brīvprātīgo. Brīvprātīgā darba līgumā ir atrunāts brīvprātīgā darba organizētāja nosaukums, atbildība, tiesības un pienākumi, brīvprātīgā darba veicēja vārds, veicamā darba apjoms, izpildes kārtība un termiņi, brīvprātīgā darba vieta, atbildība un pienākumi un stundu uzskaites kārtība.
Kā laba prakse brīvprātīgā darba organizatoriem ir nodrošināt, lai brīvprātīgais saņemtu piemērotu apmācību un vadību, kā arī ja nepieciešama nodrošināt piemērotu veselības apdrošināšanu.
Tāpat brīvprātīgā darba organizatoriem ir jāaizpilda brīvprātīgā darba uzskaites grāmatiņa ar atbilstošo informāciju un brīvprātīgā nostrādāto stundu skaitu.

Organizācijas vai iestādes, kurās tiek veikts brīvprātīgais darbs var segt brīvprātīgajam izdevumus, kas radušies darba izpildes gaitā, piemēram, kancelejas preces, telefonsarunas, transporta biļešu izdevumus utml. 

Noderīgi dokumenti:

1) Ventspils jauniešu brīvprātīgā darba programmas nolikums
2)Brīvprātīgā darba uzskaites grāmatiņa (elektronisks paraugs)
3)Brīvprātīgā darba līgums (pilngadīgiem jauniešiem)
4)Brīvprātīgā darba līgums (nepilngadīgiem jauniešiem)