Ventspils brīvprātīgā darba devējiem

Sveiciens brīvprātīgā darba devējiem!
Ja esi biedrība, nodibinājums, tajā skaitā arodbiedrība un to apvienības, valsts un pašvaldību iestāde, politiskās partijas un to apvienības un Jums ir nepieciešama brīvprātīgā palīdzība, tad esat īstajā vietā!

Lai veiksmīgi atrastu brīvprātīgos ir nepieciešams veikt šādus soļus:

 1. Deleģējiet vienu pārstāvi no Jūsu iestādes, kas būs galvenais brīvprātīgo koordinators un kontaktpersona;
 2. Koordinatoram ir jāaizpilda Brīvprātīgā darba devēju pieteikuma lapu, tādējādi būs pieejams saraksts ar Ventspilī esošām iestādēm un organizācijām, kurām ir nepieciešams brīvprātīgo atbalsts;
 3. Koordinatoram ir jāiepazīstas ar Ventspils Jauniešu brīvprātīgā darba programmas nolikumu (skatīt – Noderīgi dokumenti);
 4. Ir jāizveido brīvprātīgā darba vakance, kura ir jāpublicē Facebook grupā “Brīvprātīgais darbs Ventspilī”;
 5. Brīvprātīgā darba vakancei kā minimums ir jābūt minētai šādai informācijai:
  Kādam pasākumam vai aktivitātei ir nepieciešams brīvprātīgais? Kad šis pasākums notiks? Īsi un kodolīgi aprakstīt, kas brīvprātīgajam būs jādara? Kā šai vakancei var pieteikties, minēt koordinatora telefon numuru vai e-pastu;
 6. Pirms brīvprātīgo darba uzsākšanas brīvprātīgā darba devējam jeb koordinatoram ir jānoslēdz ar brīvprātīgo darba līgums, kā arī jānodrošina brīvprātīgais ar detalizētu informāciju par viņa pienākumiem un uzdevumiem;
 7. Koordinators ir atbildīgs par brīvprātīgā darba uzskaites grāmatiņas aizpildīšanu un nostrādāto stundu uzskaiti.

Atgādinām, kādi ir brīvprātīgā darba principi:

 • Brīvprātīgais darbs sniedz labumu organizācijai, sabiedrībai un brīvprātīgajam;
 • Brīvprātīgais darbs nav apmaksāts;
 • Brīvprātīgais darbs vienmēr ir brīvas izvēles jautājums;
 • Brīvprātīgais darbs ir likumīgs ceļš kā iedzīvotāji var piedalīties un ietekmēt sabiedriskās norises;
 • Brīvprātīgais darbs ir līdzeklis kā indivīds var risināt cilvēciskās, vides un sociālās vajadzības;
 • Brīvprātīgais darbs neaizvieto algotu darbaspēku, ne arī rada draudus apmaksāta darbaspēka drošībai;
 • Brīvprātīgais darbs veicina cilvēktiesības un vienlīdzību.

Noderīgi dokumenti: