Noslēdzies projekts jauniešu uzņēmējspēju atbalstam

Arī šajā mācību gadā Ventspils skolu jaunie uzņēmēji un viņu skolotāji-konsultanti ir aktīvi darbojušies un guvuši jaunu pieredzi biznesa vidē. Skolēnu mācību uzņēmumi darbojas dažādās jomās – ražojot konfektes, suvenīrus un pat izstrādājot lietotni viedtālruņiem.

2018./2019. mācību gadā skolēniem un skolotājiem-konsultantiem papildus atbalstu arī sniedza pasākumi, kas notika projekta “Ventspils jauniešu uzņēmējspēju attīstības programmas izstrāde” laikā. Ar šīs programmas palīdzību paredzēts nodrošināt ilgtspēju dažādām jauniešu uzņēmējspēju aktivitātēm, dokumentējot līdzšinējo pieredzi, piemēram, mācību uzņēmumu tirdziņu rīkošanā, izstrādājot vairākas apmācību nodarbības jauniešiem par uzņēmējdarbības tēmām. Tāpat veikts apkopojums par iespējām ārpus skolas skolēniem izmantot dažādus tehnoloģiskos resursus savu biznesa ideju attīstībai un saņemt ekspertu padomus, kā arī veikti priekšdarbi noderīgām iniciatīvām nākotnē.

“Junior Achievement Latvija” skolēnu mācību programmā šajā mācību gadā iesaistījās 100 skolēni 40 mācību uzņēmumos. Skolēni iesaistījušies arī citās programmās – biznesa stratēģijas spēle TITAN, Līderu programma. Sadarbībā ar biznesa augstskolu “Turība” notikušas “Uzņēmējdarbības skolas” lekcijas Ventspilī un citviet Kurzemē. Savukārt Ventspils pilsētas Izglītības pārvalde iesaistījusies starptautiskā projektā “DigiYouth”, kur 12 Ventspils Valsts 1. ģimnāzijas skolēni 6 jauktās starpvalstu komandās praktiskā ceļā apgūst digitālās uzņēmējdarbības zināšanas un prasmes.

Ventspilnieki augsti novērtēti skolēnu mācību uzņēmumu programmas valsts finālā. Finālā iekļuva pat 4 Ventspils uzņēmumi, bet pamatskolu grupā augsto 2. vietu izcīnīja Ventspils Valsts 1.ģimnāzijas uzņēmums “Rozītes”.

Izvērtējot aizvadīto mācību, skolotāji un skolēni, rosināja organizēt vairāk iespēju skolēniem tirgoties pilsētas līmenī, kā arī viesojoties kaimiņu pilsētu tirdziņos. Šobrīd lielākie mācību uzņēmumu tirdziņi tiek rīkoti tirdzniecības centrā “Tobago”, bet turpmāk tirdziņus varētu rīkot arī citur, piemēram, Vecpilsētas tirgū, Brīvdabas muzejā, Saules kvartālā, Pārventas svētku un Piektdienas vakara pastaigas laikā.

Ventspils pilsētas Izglītības pārvalde un Ventspils Jauniešu māja īstenotais projekts “Ventspils jauniešu uzņēmējspēju attīstības programmas izstrāde” saņem atbalstu Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2018. gadam valsts budžeta finansējuma ietvaros.