Jauniešu bezdarbs Latvijā ir būtiski samazinājies!

Piecu gadu laikā pēc dalības dažādos Eiropas Savienības (ES) fondu projekta “Jauniešu garantijas” pasākumos darbā ir iekārtojošies 106 tūkstoši jauniešu. Projekta īstenošanas laikā situācija jauniešiem darba tirgū turpināja uzlaboties un jauniešu, kas nemācās, nestrādā un neapgūst arodu, skaits ir samazinājies gandrīz uz pusi. Tāpat bezdarbs jauniešiem arī samazinājās un ir zemāks nekā Eiropas Savienības vidējais. 

Tas secināts informatīvajā ziņojumā "Par Jauniešu garantijas īstenošanas progresu", kas otrdien, 16. aprīlī, izskatīts un pieņemts zināšanai valdības sēdē.
 
Projektā, ko realizēja Nodarbinātības valsts aģentūra, karjeras konsultanti sniedza 168 tūkstošus individuālās un grupu konsultācijas, palīdzot jauniešiem noskaidrot profesionālās dotības, spējas, piemērotāko profesiju un sniedzot atbalstu darba meklēšanas jautājumos, kā arī jauniešiem piedāvājot piemērotas vakances darba attiecību uzsākšanai.

Ziņojumā norādīts, ka 47 tūkstoši jauniešu piedalījās tādu darba tirgum nepieciešamo pamatprasmju un iemaņu apguvē kā CV rakstīšana, darba interviju, komunikācijas prasmes u.c., 
15 tūkstoši jauniešu bija iesaistījušies mācībās, apgūstot jaunu profesiju vai pilnveidojot savas profesionālās zināšanas un prasmes. Gandrīz divi tūkstoši jauniešu strādāja subsidētajās darba vietās, vairāk nekā četri tūkstoši veica darbu sabiedrības labā nevalstiskajās organizācijās un apguva darba pieredzi un iemaņas, bet 290 bezdarbnieki iesaistījās uzņēmējdarbības un pašnodarbinātības atbalsta pasākumā un izstrādāja biznesa plānus, 86 no tiem saņēma grantu biznesa idejas īstenošanai.

Nodarbinātības valsts aģentūras projekts jauniešu bezdarbnieku atbalstam noslēdzās 2018. gada decembrī, taču Valsts izglītības attīstības aģentūras projekts jauniešu iesaistei profesionālās izglītības programmās vēl turpinās. 

Jauniešu garantijas mērķa grupa bija jaunieši no 15-29 gadiem. Piecu gadu laikā projekta īstenošanai tika novirzīti 69,5 miljoni eiro.

Papildus iespēja tiem 15-29 gadiem veciem jauniešiem, kuri nemācās un nestrādā, ir iesaiste projektā "PROTI un DARI", kurā iespējams apgūt dažādas prasmes kursos un citādos, individuāli piemeklētots pasākumos! Informāciju par šo proejktu meklē http://jauniesudome.lv/?p=3587