Improvizācijas teātra turnīrs “Džons smaida” 22. februārī Ventspils Jaunrades namā

Šo piektdien, 22.februārī, ikvienam interesentam ir iespēja vērot kā jaunieši spēj apvienot tēlotājmākslu ar spēļu elementiem un izdomu, piedaloties Kurzemes un Zemgales reģiona teātra sporta turnīrā “Džons smaida”. 

Teātra sports ir atraktīva, publiska spēle, kas apvieno teātra mākslu – runu, pantomīmu, deju, muzicēšanu, kā arī sporta spēļu elementus – tiesnešus, punktu skaitīšanu, spēļu noteikumu ievērošanu, laika limitu. Teātra sporta metodika ir psiholoģisku un teatrālu vingrinājumu komplekss, kas atraisa spontanitāti, iztēli un atbrīvo indivīda ceļu uz viņa radīt spēju. 

Arī skatītāji tiek aktīvi iesaistīti, jo improvizācijas tapšanā skatītāji iesaka kur, kad norisināsies aina, kas būs varoņi un kādas būs viņu attiecības. 

Spēles dalībnieki improvizē, veido tēlus, notikumus, attiecības “tiešajā ēterā”, neko iepriekš nesagatavojot. Spēlētāji uzstājas divās komandās un izpildot skatītāju dotos noteikumus, izspēlē improvizētas ainas, sacenšas un pelna punktus. 

Pasākuma dienas plāns – ej.uz/impro2019