“ES aktualitātes” atklātās stundas tēma Ventspils 6. vidusskolā 6.februārī plkst. 9:00!

280 tūkstošiem Latvijas jauniešu šogad būs iespēja 25.maijā izlemt Eiropas nākotni piedaloties vēlēšanās.

Ko par to domā jaunieši Ventspilī? Vai viņi balsos? “ES aktualitātes” ir atklātās stundas tēma Ventspils 6. vidusskolā 6.februārī plkst. 9:00 #EiropasVēlēšanas2019

Atklāto stundu “ES aktualitātes” vadīs ES lietu eksperte un metodiķe Liene Valdmane. Atklātās stundas tiek rīkotas, lai padziļinātu skolēnu un ikviena interesenta zināšanas par Eiropas Savienību, sabiedriski nozīmīgiem jautājumiem, attīstītu pilsoniskās prasmes un praktiskā darbā atspoguļotu labās prakses piemērus pedagogu metodiskajā darbā ar ES tematiku.

Atklātās stundas tiek rīkotas Eiropas Parlamenta Vēstnieku skolu programmas ietvaros. Programmas mērķis ir jauniešos veicināt apziņu par sevi kā nozīmīgu Eiropas Savienības daļu, rosināt izpratni par sabiedrībā notiekošo un motivēt līdzdarboties. Eiropas Parlamenta Vēstnieku skolas ir Eiropas Savienības mēroga programma, kuru sadarbībā ar pedagogiem 70 Latvijas skolās, arī Ventspils 6. vidusskolā, īsteno Eiropas Parlamenta birojs Latvijā. Programma paredzēta 9.-12. klašu audzēkņiem un sniedz tik ļoti nepieciešamo metodisko atbalstu skolotājiem, integrētas ES tematikas iekļaušanai formālajā un neformālajā mācību procesā, atspoguļojot mūsu mijiedarbību ar Eiropu – kultūrā, vēsturē, literatūrā, mākslā, mūzikā, fizikā, ķīmijā, svešvalodās u.c. Plašāk: http://ttimv.eu/qfSu

Atklātās stundas notiek par dažādām sabiedrībā aktuālām tēmām: Līdzdalība. Lēmumu pieņemšana ES. Eiropas vērtības. Kā varam iesaistīties lēmumu pieņemšanā Latvijas vai Eiropas līmenī? Kā tiek pārstāvētas Latvijas intereses ES?

Uz Atklātajām stundām ir aicināts ikviens interesents – vietu skaits ierobežots, aicinām informēt par dalību pasākumā, rakstot:  [email protected]