Skolēni apgūst biznesu starptautiskā vidē 

Arī 2019. gadā Ventspils skolēni kopā ar ārzemju vienaudžiem turpina strādāt pie biznesa idejām digitālajā nozarē. Šī mācību gada rudens semestrī jaunieši satika domubiedrus no Somijas un Igaunijas, vienojās par biznesa idejām, kā arī uzsāka tirgus izpēti. Savukārt 2019. gadā jaunie uzņēmēji ķersies klāt ideju materializēšanai. 

Šobrīd projektā “DigiYouth” piedalās 12 Ventspils Valsts 1. ģimnāzijas skolēni. Jauktās komandās kopā ar vēl 70 skolēniem no Tartu un Pērnavas (Igaunija) un no Raumas un Merikarvijas (Somija) jaunieši darbojas, lai papildinātu savas zināšanas un prasmes uzņēmējdarbības un digitālo tehnoloģiju jomās. 2019. gada septembrī no Ventspils projektā iesaistīsies vēl 36 skolēni, arī no Ventspils 2. un 4. vidusskolas.

Sākums nevienai no komandām nav bijis viegls, jo izaicinājumi ir daudz lielāki nekā darbojoties vietēja līmeņa mācību uzņēmumā. Saziņa notiek angļu valodā, satikšanās jāorganizē ar kāda interneta rīku palīdzību, ir kultūras atšķirības, kā arī vēl citi šķēršļi, kurus neklātienē pārvarēt grūtāk. Tomēr ilgtermiņa ieguvumi darbojoties starptautiskā vidē būs daudzkārt lielāki. Komandām palīdz gan biznesa un tehnoloģiju mentori, gan skolotāji. Mācību materiāli palīdz idejas attīstīšanai un tālākajos posmos. 

Ventspils jaunieši dažādās lomās darbojas kopā 6 komandās, kas veidos mobilās aplikācijas izglītības un finanšu jomā, inovatīvus aksesuārus mobilajiem telefoniem, kas atvieglotu to lietošanu, kā arī vēl dažādus tehnoloģiskus rīkus izmantošanai sadzīvē. 2019. gadā komandas savas idejas sāks materializēt, veidojot prototipus, piemēram, datorā veidojot 3D modeli un to izdrukājot ar 3D printeri. Šim mērķim skolēni varēs izmantot Ventspils Digitālā centra aprīkojumu, kā arī projekta ietvaros iegādātās tehnoloģijas Jauniešu mājā.

Pateicoties projekta “DigiYouth” iespējām, arī 20 Ventspils pedagogi 2018. gada nogalē varēja piedalīties apmācību ciklā, lai praktiski iepazītos ar jaunākajām tehnoloģijām un varētu projektā iesaistītajiem un arī vēl citiem skolēniem palīdzēt ar padomu, kā arī katrs atbilstoši savai darbības jomai domāt tehnoloģiju pielietojumu. Apmācībās bija pārstāvēti ekonomikas, mājturības, informātikas, vizuālās mākslas, matemātikas priekšmetu skolotāji.

Centrālā Baltijas jūras reģiona pārrobežu sadarbības programmas projektu ”Jauniešu uzņēmējdarbības veicināšana ar pārrobežu jaunuzņēmumiem un digitālajām tehnoloģijām” (“DigiYouth”) Latvijā īsteno Ventspils Izglītības pārvalde un Ventspils Jauniešu māja. Savukārt vadošais partneris ir Tartu Universitāte (Igaunija), citi partneri ir Turku Universitāte (Somija) un Upsalas universitātes Gotlandes filiāle (Zviedrija). Pasākumu īstenošanai no 2018. līdz 2021. gadam Latvijā plānotās izmaksas ir vairāk nekā 230 000 EUR, no tām 84% finansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds, 5% finansē Latvijas valsts un 11% ir Ventspils pilsētas pašvaldības līdzfinansējums.