Pilsētas svētkos aizvadītais improvizācijas teātra uzvedums ar Liepājas jauniešiem – fotoatskats