“Ventspils Jauniešu dome” aicina piedalīties biznesa spēles izmēģinājuma pasākumā Jelgavā

13.decembrī Jelgavā norisināsies projekta “Gatavs biznesam!” (Ready for Business/ReforB) biznesa simulācijas spēles izmēģinājuma pasākums. Tajā ir aicināti piedalīties 6 dalībnieki (vecumā no 16  līdz 30 ) no Kurzemes, lai attīstītu un izzinātu spējas un zināšanas uzņēmējdarbības laukā.

Spēles mērķis ir veicināt dalībniekos stratēģisku domāšanu, kura vērsta uzņēmējdarbības virzienā, veidojot un analizējot dažādu situāciju attīstību un scenāriju veidošanos. Spēle norisināsies jauktās dalībnieku komandās, kurās būs pārstāvji no Latvijas un Lietuvas. Spēle norisināsies angļu valodā un sniegs tās dalībniekiem iespēju pārbaudīt zināšanas biznesa un uzņēmējdarbības laukā, kā arī ļaus attīstīt spējas darboties komandā.

Spēle ir daļa no projekta Gatavs biznesam! (Ready for Business/ReforB) aktivitātēm. Projekta mērķis ir veicināt ilgtspējīgu uzņēmējdarbību, izmantojot mūsdienīgus mācīšanās un zināšanu iegūšanas risinājumus. 

Pasākuma norises vieta un laiks: 13.decembris, Jelgava, Svētes ielā 18, no plkst. 9.30 līdz 17.00  

Pieteikties pasākumam var līdz 8.decembrim aizpildot pieteikuma anketu:  http://ejuz.lv/efor

Kontaktinformācija:
Biedrība “Ventspils Jauniešu dome”
Projekta koordinatore – Unda Egendorfa
Tel: 29955093

Interreg Latvijas – Lietuvas programmas 2014.–2020. gadam mērķis ir sekmēt programmas reģionu ilgtspējīgu sociālekonomisko attīstību, palīdzot tos padarīt konkurētspējīgākus un pievilcīgākus dzīvošanai, uzņēmējdarbībai un tūrismam.

Šo projektu finansē Eiropas Savienība, Latvijas valsts un Ventspils pilsētas pašvaldība.

http://www.europa.eu, http://www.latlit.eu

Šis raksts ir sagatavots ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu. Par šī raksta saturu pilnībā atbild biedrība Ventspils Jauniešu dome un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.