Noslēdzies “Ventspils Jauniešu dome” rīkotais seminārs „Iesaisties!”

2017. gada 28. septembrī Ventspils Jauniešu mājā, vairāku stundu garumā, norisinājās biedrības “Ventspils Jauniešu dome” rīkotais seminārs „Iesaisties!”, kas pulcēja vairāk nekā 50 dalībniekus no Latvijas un Lietuvas.

Seminārs norisinājās četrās sesijās. Ievadsesijai par projekta aktivitātēm sekoja sesija, kur uzņēmēji – Artis Daugins ( “Blue Shock Race” īpašnieks), konditorejas “Bitīte” īpašnieks Oskars Bierants, “Oranžā velo noma” īpašnieks Endijs Apse un kāzu fotogrāfs Roberts Skutelis dalījās ar saviem interesantajiem uzņēmuma stāstiem. Viņi stāstīja par savu pieredzi – par to, kas viņus mudināja uzsākt uzņēmējdarbību, kas ir bijuši viņu izaicinājumi, kā arī par savām neveiksmēm, ceļā uz panākumiem savā pārstāvētajā darbības nozarē. 

Turpinājumā jaunieši strādāja darba grupās un izstrādāja uzņēmumu pozitīvos un negatīvos attīstības scenārijus, ko vēlāk prezentēja un analizēja kopā ar pārējiem semināra dalībniekiem.

Pasākuma noslēgumā jaunizveidotu uzņēmumu (SMU “Daimo”, “Micropepper”, SMU “Pūra Lāde”) pārstāvji, kuri prezentēja savus uzņēmumus – runāja par tipiskākajām grūtībām biznesu uzsākot, piemēram, līdzfinansējuma vai pamatkapitāla piesaisti biznesa attīstībai.

“Šāda tipa semināru Jauniešu Mājā rīkojam pirmo reizi, bet, atskatoties uz padarīto, saprotam, ka jauniešus interesē uzņēmējdarbība un veiksmīgu uzņēmēju piemēri. Liels paldies jāsaka visiem semināra viesiem par piedalīšanos un uzdrīkstēšanos pastāstīt gan par labo, gan slikto savās uzņēmēju darbības gaitās piedzīvoto,” semināra organizatore Unda Egendorfa.

Projekta mērķauditorija bija skolēni, studenti un nesenie augstskolu absolventi uzņēmējdarbības jomās, kā arī jaunieši, kuriem ir biznesa idejas vai jaunieši, kuri vēlas sākt savu biznesu, kā arī jaunizveidotie uzņēmumi, kas vēlas gūt pieredzi.

Seminārs ir daļa no Interrreg Latvijas- Lietuvas LLI-143 Gatavs biznesam! (Ready for Business/ReforB) projekta.

Interreg Latvijas – Lietuvas programmas 2014.–2020. gadam mērķis ir sekmēt programmas reģionu ilgtspējīgu sociālekonomisko attīstību, palīdzot tos padarīt konkurētspējīgākus un pievilcīgākus dzīvošanai, uzņēmējdarbībai un tūrismam. 

Šo projektu finansē Eiropas Savienība, Latvijas valsts un Ventspils pilsētas pašvaldība.

www.europa.eu, www.latlit.eu 

Šis raksts ir sagatavots ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu. Par šī raksta saturu pilnībā atbild biedrība Ventspils Jauniešu dome un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.

Kontaktinformācija:
Biedrība “Ventspils Jauniešu dome”
Projekta koordinatore – Unda Egendorfa
Tel: 29955093