Pieredzes stāsts – Dalība kursos „English Language Learning Course” Slovākijā

Pateicoties Erasmus+ programmai, šā gada 12.-16. maijā man, Ventspils Jaunrades nama interešu izglītības skolotājai bija iespēja piedalīties Slovākijas Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras organizētajos kursos „English Language Learning Course” Popradā. Vēlos dalīties ar saviem iespaidiem un kursos gūto pieredzi. 

Kursu programma paredzēja angļu valodas nodarbības darbā ar jauniešiem (formālā un neformālā izglītība, brīvprātīgo darbs, starpkultūru komunikācija, kultūru tradīcijas, stereotipi, sadarbības iespējas, projekti utt.). 


Kursus vadīja divi pieredzējuši pasniedzēji Ivana Hrušková un Miroslavs Droždiaks no Slovākijas. Ikviens ko kursu dalībniekiem apmācību noslēgumā uzsvēra, ka gan angļu valodas nodarbības, gan stundas par iespējamajiem turpmākajiem Erasmus+ projektiem bija ļoti noderīgas. Īpaši noderīgas bija sarunas angļu valodā un pieredzes apmaiņa dalībnieku starpā tieši darbā ar jauniešiem. Šie kursi bija arī laba iespēja nodibināt kontaktus un rosināja idejas turpmākiem sadarbības projektiem ar kursu dalībniekiem no citām valstīm, kuri strādā līdzīga profila iestādēs. Viena no kursu tēmām bija savas nosūtošās organizācijas prezentēšana, kas bija lieliska iespēja iepazīt dalībnieku valstis un organizācijas, kur viņi strādā. Šīs prezentācijas bija arī labs angļu valodas treniņš, jo tās bija jāgatavo angļu valodā. 

Man noteikti būs noderīgas iegūtās zināšanas par kultūru kopīgo un atšķirīgo, kā arī nodibinātie kontakti. Laba pieredze bija došanās 11 km garā pārgājienā uz Augstajiem Tatriem, kas bija ļoti interesants un iztēli bagātinošs piedzīvojums. 


 


Tāpat labas atmiņas ilgi saglabāsies par kopīgajiem spēļu vakariem kopā ar pārējiem kursu dalībniekiem un neaizmirstamo uzdevumu pildīšanas dienu Popradas pilsētā, kas bija veidota kā darbs trīs dalībnieku grupās no dažādām valstīm.

Kursu dalībnieki bija ieradušies no Latvijas, Ungārijas, Polijas, Čehijas un Slovākijas. Dalībnieku starpā jau kursu pirmajā dienā izveidojās ļoti labas un uz apmācībām orientētas attiecības. Jau kursu laikā tika izveidota domubiedru grupa sociālajā tīklā Facebook, kur ikvienam kursu dalībniekam ir iespēja sazināties, ievietot fotogrāfijas, diskutēt un izteikt dažādus priekšlikumus un idejas. Kopumā Slovākijas pilsētā Popradā pavadīju piecas noderīgas un interesantas dienas starptautiskā vidē, iepazinu jauniešus un cilvēkus, kuri strādā ar jauniešiem. Ar jauniegūtajiem draugiem no dažādām valstīm noteikti turpināšu uzturēt kontaktus un, iespējams, realizēt kādu starptautisku projektu.

Silga Sviķe, Ventspils Jaunrades nama interešu izglītības skolotāja