Sinerģijas kafejnīca – draudzīgas sarunas par saliedētu Latviju Ventspils Valsts 1.ģimnāzijā

18. aprīlī plkst.14.00 Ventspils Valsts 1.ģimnāzijā, Kuldīgas ielā 1
Draudzīgas sarunas par saliedētu Latviju


Sinerģija nozīmē, ka kopā arvien varam vairāk sasniegt un panākt, nekā darot un pūloties vienatnē.  Vai esat kādreiz aizdomājušies par to, ko dažādu tautību un reliģiju cilvēkiem nozīmē dzīvot un būt kopā Latvijā? Piederēt Latvijai. Dzīvot savstarpējā cieņā. Apzināties, ka mūsu dažādība ir mūsu vērtība. Neizslēgt un neapsmiet citādo. Izrunāt sāpīgo un vienoties par kopīgo. 

Diskusijas, kura apvienos skolēnus, studentus, skolotājus, pasniedzējus, NVO pārstāvjus,  pašvaldību darbiniekus, mērķis ir publiski apspriest šīs grupas ieteikumus, galvenokārt izglītībā, un apspriest kopā darāmo  pašvaldību līmenī, vietējās kopienās, kaimiņattiecībās. 

Sarunas tēmas:  “Dažādi” vai “līdzīgi”: kāds tilts pāri kultūru robežām drošāks? Dažādība kā resurss skolā un augstskolā: pozitīvas starpkultūru saskarsmes projekti, saistoša, mūsdienīga, elastīga latviešu valodas apguve, vēstures un vēstures skolotāju lomas, atbalsts romu tautības skolēniem. Neformālā izglītība: sports, drāma, mūzika, prāta spēles kā resursi.