Jaunradītu un īstenotu JAUNIEŠU biznesa projektu konkurss! Piesakies līdz 31. martam

Aktīvie jaunieši, sarosieties! Jaunatnes lietas, Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra un Erasmus+ aicina piedalīties konkursā "Radam novadam"

Konkursā var pieteikties ikviens jaunietis, kuram pieredze aktīvā uzņēmējdarbībā ir ne ilgāka par 6 mēnešiem. Komandas sastāvā ir jābūt vismaz trim dalībniekiem. Ja komandā 75% dalībnieki sastāvā ir no vienas augstskolas, tad komanda konkursā var pārstāvēt augstskolu.

Lai pieteiktos komandai ir jāaizpilda pieteikuma forma un jāpievieno komandas pieteikumam (ielādēt šeit) , kurā īsi jāapraksta komandas motivācija dalībai, kā arī iecerētās biznesa idejas, pie kuru īstenošanas komanda vēlas darboties. Pieteikšanās ir atvērta līdz 31. martam. Komandai jāizvēlas viens no 110 Latvijas novadiem. Konkursā tiks iekļautas maksimums 50 komandas. Pieteikšanās rezultāti tiks paziņots līdz 15. aprīlim, publicējot uzņemto komandu sarakstu.