Amerikas Savienoto Valstu īstermiņa studiju kursi (SUSI) studentiem. Pieteikšanās līdz 13. februārim

Pieteikšanās termiņš 2017. gada vasaras kursiem ir 2017. gada 13. februāris.

Amerikas Savienoto Valstu studiju kursi (SUSI) studentiem ir īstermiņa akadēmiskas programmas, kuru mērķis ir piedāvāt bakalaura līmeņa studentiem padziļinātu izpratni par ASV, vienlaicīgi uzlabojot viņu līderības spējas. SUSI programmas ir piecu nedēļu ilgi kursi, kas sastāv no diskusijām, lasījumiem, grupu prezentācijām un lekcijām. Mācību kursi un klases aktivitātes papildinās arī izglītojoši braucieni, dažādu vietu apmeklējumi, līderības aktivitātes un brīvprātīgā darba iespējas vietējā sabiedrībā. Katrā no institūtiem būs līdz pat 22 dalībniekiem, tas sastāvēs no aptuveni četru nedēļu ilgas akadēmiskās uzturēšanās un aptuveni vienas nedēļas ilgas mācību ekskursijas. Akadēmiskās uzturēšanās laikā dalībniekiem būs iespēja arī piedalīties izglītojošās un kultūras aktivitātēs ārpus mācību telpas.

ASV vēstniecība pieņem kandidātu pieteikumus uz diviem ASV studiju kursiem 2017.gada vasarā no studentiem, kuriem ir interese par pilsonisko līdzdalību un sociālo uzņēmējdarbību.

Institūtu apraksti:

ASV studiju kurss par pilsonisko līdzdalību piedāvās dalībniekiem pārskatu par to, kā pilsoņi, darbojoties gan individuāli, gan grupās, ir veidojuši ASV vēsturi, valdību un sabiedrību. Šī akadēmiskā programma formulēs politisko līdzdalību, apskatīs tās attīstību ASV, kā arī izpētīs tādas tēmas kā pilsonība, sabiedrības veidošana, tautas aktivitāte, ekonomiskā attīstība, politiskā vadība un brīvprātīgais darbs. Tiks pārrunātas arī citas tēmas, piemēram, cilvēktiesības, uzņēmējdarbība, ētika, vadība un mediji. Studentiem tiks dota iespēja atstāt mācību telpas, lai iepazītos ar vietējās sabiedrības līderiem, uzņēmējiem un nevalstisko organizāciju pārstāvjiem. Akadēmisko uzturēšanos papildinās izglītojoša ekskursija, kuras laikā dalībnieki dosies uz citu ASV daļu, kur tie iepazīs vietējās, štata, privātās un nevalstiskās organizācijas. Studiju kursi beigsies ar Vašingtonas apmeklējumu. Pilsoniskās līdzdalības kursi norisināsies South Carolina universitātē.

ASV studiju kurss par sociālo uzņēmējdarbību izpētīs sociālo uzņēmējdarbību Amerikas Savienotajās Valstīs, tajā skaitā sociālo uzņēmumu attīstību, vēsturi, izaicinājumus un veiksmes stāstus. Šī programma būs interaktīva un eksperimentāla un apvienos sevī gan paneļdiskusijas, gan arī biznesa vizītes un brīvprātīgā darba iespējas. Dalībniekiem būs iespēja uzzināt, kā pielietot uzņēmējdarbību sociālo problēmu risināšanā, kā arī tikties ar vietējiem amerikāņu sabiedrības līderiem. Studiju kursā var tikt apskatītas arī tādas tēmas kā biznesa ētika, diskusijas, tirgus rašanās, riska analīze, mikrofinansēšana, stratēģiska biznesa plānošana un veidošana, kā arī sieviešu un minoritāšu loma uzņēmējdarbībā. Akadēmiskās uzturēšanās beigās dalībnieki dosies uz Vašingtonu. Sociālās uzņēmējdarbības studiju kursi norisināsies Tennessee-Chattanooga universitātē.

Kandidāta raksturojums un kvalifikācijas:

Dalībniekam ir jābūt augsti motivētam koledžas, universitātes vai citas augstākās izglītības iestādes bakalaura līmeņa 1.-3. kursa studentam, kurš ir pierādījis savu līderību akadēmiskajā darbībā, sabiedrības iesaistē vai ārpusskolas aktivitātēs. Kandidātu mācību nozares var būt dažādas – tajā skaitā zinātnes, sociālās zinātnes, humanitārās zinātnes, izglītība, uzņēmējdarbība un citas profesionālās nozares. Priekšroka tiks dota tiem kandidātiem, kuriem nav bijusi iepriekšēja pieredze ASV (vai citās valstīs ārpus Latvijas) vai arī tā ir bijusi minimāla.

Šai programmai tiks nominēti tie kandidāti, kuri:

 • pārzina angļu valodu;
 • ir ieinteresēti Institūta tēmā;
 • ir vecumā no 18 līdz 25 gadiem;
 • pēc programmas beigām atgriezīsies savā augstskolā un turpinās mācības bakalaura līmeņa studijās vismaz vienu semestri;
 • ir uzskatāmi pierādījuši savas līderības prasmes un potenciālu augstskolas vai kopienas aktivitātēs;
 • izrāda nopietnu vēlmi iegūt zināšanas par ASV;
 • ir ilgstoši noturējuši augstu akadēmisko panākumu līmeni, kas parādās atzīmēs, balvās, kā arī skolotāju rekomendācijās;
 • darbojas savas kopienas labā un ārpusskolas aktivitātēs augstskolā;
 • ir bez iepriekšējas pieredzes ar studijām vai ceļošanu uz ASV (vai citām valstīm ārpus Latvijas) vai arī tā ir minimāla;
 • ir pieauguši, atbildīgi, patstāvīgi, pārliecināti, brīvi no aizspriedumiem, iecietīgi un zinātkāri;
 • ir gatavi piedalīties intensīvā akadēmiskajā programmā, sabiedriskajā darbā, izglītojošās ekskursijās;
 • ir apmierināti ar dzīvi universitātes pilsētiņā, gatavi dalīt dzīvojamo platību un spējīgi pielāgoties kultūras un sociālajiem apstākļiem, kas atšķiras no pierastajiem.

Citi atlases kritēriji:

Kandidāti tiks atlasīti, pamatojoties uz to konkurētspēju, un dalība programmā nav garantēta. Beidzamo atlasi veiks Valsts departamenta Izglītības un kultūras lietu birojs.

Par atlases rezultātiem kandidātus informēs ASV vēstniecība līdz 2017.gada aprīļa beigām.

Vairāk informācija pieejama šeit

Pieteikuma anketa pieejama šeit