Iespēja kļūt par klimata vēstnieku 2017! Pieteikumus sūti līdz 6.martam.

Gaidot Zemes stundu 2017, Pasaules Dabas Fonds (PDF) kopā ar Tetra Pak meklē Latvijas klimata vēstnieku – cilvēku,  kuram rūpes par apkārtējo vidi ir dzīvesveids un kurš uz to rosina citus.

Vai Tu viņu pazīsti? Varbūt tas esi Tu pats?

Piesaki savu Klimata vēstnieku, kura darbi  jānovērtē un no kā būtu jāmācās visiem!


KONKURSA MĒRĶIS

Veicināt videi draudzīga dzīvesveida popularizēšanu, godināt cilvēkus, kuri savā ikdienā veic ieguldījumu dabas aizsardzībā un rosina sabiedrību viņiem sekot.

Konkursam ir 2 nominācijas:

  • Dabai draudzīga dzīvesveida vēstnieks – var pieteikties vai tikt pieteikts ikviens Latvijas valsts iedzīvotājs, kurš piekopj videi draudzīgu dzīvesveidu.
  • Dabai draudzīga dzīvesveida vēstnieks sabiedrībā – var pieteikties vai tikt pieteikts ikviens Latvijas valsts iedzīvotājs, kurš ir guvis būtiskus panākumus videi draudzīgu iniciatīvu īstenošanā, iesaistot līdzcilvēkus savā kopienā, pašvaldībā, darbā un/vai citviet.

 

KONKURSA PIETEIKUMU IESNIEGŠANAS TERMIŅI UN KĀRTĪBA

Konkursa pieteikumi jāsūta elektroniski ar norādi KONKURSAM „Klimata vēstnieks” līdz 2017. gada 6. martam (ieskaitot) uz e-pasta adresi [email protected]

KONKURSA PIETEIKUMA SATURS UN FORMA

Konkursam jāiesniedz:

  • Pieteikums, kurā iekļauj – pretendenta vārdu, uzvārdu, personas kodu, adresi (dzīves vietas), nodarbošanos, tālruni, e-pasta adresi.
  • Informācija par pretendenta darbību un pamatojums izvirzīšanai nolikuma 4. punktā attiecīgai konkursa nominācijai (ja iespējams, vizuāli un dokumentāli pierādījumi,

piemēram, fotogrāfijas, kuras var tikt izmantotas konkursa reprezentācijas nolūkiem), balstoties uz pretendentu izvērtēšanas kritērijiem (šī nolikuma 8. punkts);

  • Konkursa nominācijas nosaukums.
  • Konkursam var pievienot arī citus papildmateriālus pēc iesniedzēja ieskata.
  • Pretendentam ir jābūt gatavam ierasties uz interviju PDF telpās vai nodrošināt video interviju, ja ierašanās klātienē nav iespējama.
  • Konkursa pieteikums jāiesniedz latviešu valodā elektroniskā formātā.