Piesakies JAUNIEŠU BRĪVĀ LAIKA PAVADĪŠANAS UN AKTĪVAS ATPŪTAS VEICINĀŠANAS PROJEKTAM, līdz 15.februārim

VENTSPILS KULTŪRAS CENTRS IZSLUDINA VENTSPILS PILSĒTAS JAUNIEŠU BRĪVĀ LAIKA PAVADĪŠANAS UN AKTĪVAS ATPŪTAS VEICINĀŠANAS PROJEKTU 2017. GADA FINANSĒŠANAS KONKURSA I KĀRTU

Paredzamā līgumu izpildes vieta un laiks: Ventspils pilsēta līdz 2018. gada 31. maijam.

Pieteikumus jāiesniedz Ventspils pilsētas domes Kultūras centrā līdz 2017. gada 15. februārim plkst. 17.00.

Konkursa mērķis ir finansiāli atbalstīt Ventspils pilsētai nozīmīgus projektus, kas veicina un popularizē Ventspils pilsētas jauniešu aktīvas atpūtas un brīvā laika pavadīšanas iespējas un to attīstību. Pretendēt uz konkursa finansējumu var jebkura juridiska persona (nevalstiskas sabiedriskas organizācijas, komersanti, pašvaldību un valsts iestādes, to kapitālsabiedrības u.c.), kā arī fiziska persona, kura sasniegusi 18 gadu vecumu. Maksimālais finansējuma apjoms vienam projektam ir 1500,00 EUR, pie nosacījuma, ka pretendents nodrošina līdzfinansējumu iesniegtajam projektam ne mazāk kā 30% apmērā no kopējām projekta izmaksām.

Pretendenti: jebkura juridiska persona (nevalstiskas sabiedriskas organizācijas, komersanti, pašvaldību un valsts iestādes, to kapitālsabiedrības u.c.), kā arī fiziska persona, kura sasniegusi 18 gadu vecumu. Pretendents ir atbildīgs par reģistrēšanos Valsts ieņēmumu dienestā līdz projekta finansēšanas līguma parakstīšanai, ja projektu izskatīšanas rezultātā Pretendenta projekts tiek atbalstīts un ir atbildīgs par nodokļu un nodevu, kas saistīti ar projekta realizāciju, nomaksu normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

Sīkāka informācija Ventspils Kultūras centra mājas lapā www.kulturascentrs.ventspils.lv/Konkursi

Foto: Ventspils kultūras centra arhīvs