Ventspils saņem balvu konkursā “Labākais darbā ar jaunatni 2016”

Piektdien, 9. decembrī, Jelgavas tehnikumā notika Izglītības un zinātnes ministrijas rīkotā konkursa “Labākais darbā ar jaunatni 2016” apbalvošanas ceremonija.

Ventspils pilsēta saņēma balvu nominācijā “Straujākais lēciens darba ar jaunatni attīstībai pašvaldībā”. 

Konkursa žūrija pieteikumus vērtēja pēc dažādiem kritērijiem, piemēram, jauniešu uzņēmējdarbības atbalsts, organizētie pasākumi jauniešiem, informācijas pieejamība par jauniešu iespējām, jauniešu līdzdalības veicināšana, atbalsts jauniešu organizācijām, kā arī darba ar jaunatni stratēģiskā plānošana. Vērtējot pieteikumus nominācijā “Straujākais lēciens darba ar jaunatni attīstībai pašvaldībā” īpaša uzmanība tika veltīta tieši pēdējiem 2 gadiem. 2015. un 2016. gadā Ventspilī atklāta un darbu uzsākusi Jauniešu māja, Izglītības pārvaldē izveidota jaunatnes lietu speciālista amata vienība un pašvaldība noslēgusi deleģēšanas līgumu ar biedrību “Ventspils Jauniešu dome” par darba ar jaunatni uzdevumu veikšanu. 

Šis konkurss tiek rīkots reizi divos gados ar mērķi izteikt Izglītības un zinātnes ministrijas atzinību pašvaldībām un citām darbā ar jaunatni iesaistītajām organizācijām un personām par ieguldījumu jauniešu dzīves kvalitātes uzlabošanā. Foto autors: Latvijas Jaunatnes padomes arhīvs