Karjeras nedēļā Ventspilī piedalījušies 3000 skolēni

Šogad vairāk nekā 3000 bērnu un jauniešu Ventspilī iepazinušies ar pilsētas darba tirgu un profesijām, piedalījušies ekskursijās un konkursos, tematiskajās stundās, konsultācijās un citās aktivitātēs. Kopumā Ventspilī Karjeras nedēļas laikā no 10. līdz 14. oktobrim notika ap 200 lielāku un mazāku pasākumu gan skolās, gan ārpus tām, lai palīdzētu jauniešiem savas karjeras izvēlē pirms tālākās izglītības uzsākšanas.

Šogad jauniešu iecienītākie pasākumi Ventspilī bija dalība Ventspils Augstskolas un Ventspils Tehnikuma piedāvātajās iepazīšanās ekskursijās un darbnīcās, tāpat liela atsaucība bija iepazīšanās ar dažādām profesijām, viesojoties pilsētas iestādēs un uzņēmumos. Skolās notikušajās mācību stundās skolotāji akcentējuši mācību priekšmeta saistību ar profesijām, tāpat klases stundās viesojušies vecāki, iepazīstinot ar savām profesijām.

 Foto no tikšanos ar IT profesionāļiem
 Foto no skolēnu viesošanos Ziemeļkurzemes reģionālajā slimnīcā
 Foto no skolēnu viesošanos Ventspils Poliklīnikā

 

Stāsta Ventspils pilsētas Izglītības pārvaldes jaunatnes lietu speciālists un Karjeras nedēļas koordinators Kristians Jacevičs: “Mani ļoti iepriecināja skolēnu aktivitāte un interese, iepazīstot dažādās iespējas sev apkārt. Gan Karjeras nedēļas laikā, gan pēc tās būtiski ir parādīt jauniešiem, ka ir ļoti dažādas profesijas, kurās cilvēki Ventspilī strādā, un ka nākotnes plānus var saistīt ar dzimto pilsētu. Šodienas jauniešiem vairs nepietiek ar sausu informāciju, tāpēc ļoti novērtējam uzņēmumu un iestāžu atsaucību jauniešiem ļaut būt klāt viņu telpās, aptaustīt un iepazīt norises pašiem, tādējādi veidojot savus spriedumus. Skolām novēlu turpināt integrēt karjeras izvēles tēmas mācību procesā, lai katram būtu skaidrs, kur apgūstamās zināšanas karjerā un sadzīvē būs noderīgas. Bet jauniešus iedrošinu uzņemties iniciatīvu, lai iegūtu pēc iespējas dažādāku pieredzi, gan pašiem piedaloties ārpusskolas pasākumos, apmācībās, brīvprātīgajā darbā vai vasaras praksē, gan kopā ar speciālistiem plānojot nākotnes mērķus un izprotot savas spējas un intereses.”

Kā pastāstīja Ventspils brīvostā strādājošā uzņēmuma SIA “VK Tranzīts” pārstāve Daiga Kļaviņa, Karjeras nedēļas laikā uzņēmumam izdevies iedvesmot teju 100 jauniešus. Satiktie jaunieši esot atzinuši, ka esot pāragri domāt par konkrētu profesijas izvēli, taču piedalījušies pasākumā, lai gūtu apstiprinājumu par aptuvenu virzienu, kurā saistībā ar profesijas izvēli plāno lūkoties, un, protams, lai iepazītos ar Baltijā lielāko biodīzeļdegvielas ražošanas un pārkraušanas kompleksu, aplūkotu, kā norisinās produktu ražošana un speciālistu darba ikdiena. Jauniešu ierasto vēlmi izzināt dažāda līmeņa vadītāju darba ikdienu, šogad esot nomainījusi vēlme iepazīties ar ķīmiķu, inženieru, tehniķu un BioVentas maiņas meistaru veicamajiem darba pienākumiem. “Šāda jauniešu izvēle mūs patiesi priecē, jo šīs ir tās specialitātes, kuras jau klasificējamas pie darba tirgū trūkstošajām, taču pieprasītajām profesijām,” turpina D.Kļaviņa.

Šogad Ventspils Karjeras nedēļas pasākumos piedalījās visas pilsētas vispārizglītojošās skolas, Ventspils Tehnikums un Ventspils Augstskola, kā arī 58 uzņēmumi un citi darba devēji, kuri piedāvāja vērot profesionāļu darba dienu, rīkoja ekskursijas un darbnīcas, viesojās skolās ar tematiskām lekcijām vai stāstījumu par profesijām.

 Foto no Erudīcijas konkursa Ventspils Augstskolā
 Foto no Atvērto durvju dienu Ventspils Augstskolā

 Foto no skolēnu ciemošanos Ventspils Tehnikumā

Karjeras nedēļu Ventspilī rīkoja Ventspils pilsētas Izglītības pārvalde sadarbībā ar Valsts izglītības attīstības aģentūru, pilsētas izglītības iestādēm, skolotāju metodiskajām apvienībām, karjeras konsultantiem. Īpašu atzinību Izglītības pārvalde izsaka ikvienam pedagogam, kas runāja ar jauniešiem par karjeras izvēli, paši organizēja un iesaistīja savus audzēkņus dažādajos pasākumos.

Ventspils Karjeras nedēļas fotogalerija pieejama Izglītības pārvaldes mājaslapā: http://vip.ventspils.lv

Par Karjeras nedēļu

Karjeras nedēļa ir ikgadējs pasākumu cikls, kura laikā jauniešiem ir iespēja iepazīt un plānot savu nākotnes nodarbošanos, tikties ar dažādu profesiju pārstāvjiem, apmeklēt uzņēmumus un karjeras konsultācijas. Jaunieši var piedalīties arī aizraujošās radošās darbnīcās un konkursos. Šīgada Karjeras nedēļas tēma ir “ES BŪŠU darba tirgū”, kas aicina jauniešus iepazīt mūsdienu darba tirgu un tā daudzveidību.

Šogad Karjeras nedēļa vienlaikus notiek 25 Latvijas pilsētās un novados – Rīgā, Cēsīs, Jelgavā, Jēkabpilī, Gulbenē, Kuldīgā, Liepājā, Ventspilī, Rojā, Rēzeknē, Daugavpilī, Valmierā, Alūksnē, Saldū, Ogrē, Lielvārdē, Talsos, Dagdā, Preiļos, Tukumā, Līvānos, Bauskā, Limbažos, Smiltenē un Olainē.

Visā Latvijā Karjeras nedēļu jau piekto gadu organizē VIAA sadarbībā ar pašvaldību izglītības pārvaldēm. To atbalsta Eiropas Komisijas programmas Erasmus+ Karjeras konsultēšanas un informācijas tīkls Euroguidance.

Pasākumu programma 25 pilsētās un novados pieejama vietnē: viaa.gov.lv/karjeras_nedela, savukārt foto galerijas sociālajos tīklos draugiem.lv/viaa un facebook.com/KarjerasNedela.