Konkurss “Ventspils IT izaicinājums 2016”

Ventspils pilsēta, p/i “Ventspils Digitālais centrs” sadarbībā ar Ventspils Augstskolu un Ventspils pilsētas Izglītības pārvaldi organizē konkursu radošā IT pielietojumā 1. līdz 12. klašu skolēniem “Ventspils IT izaicinājums 2016”.

Šī konkursa mērķis, atšķirībā no Latvijā tradicionālajām informātikas olimpiādēm, ir sekmēt skolēnu zināšanu, prasmju, iemaņu un radošuma attīstību, praksē pielietojot dažādas digitālās tehnoloģijas – digitālo foto, video un dažādas datorprogrammas problēmsituāciju risināšanā, komandas darba organizēšanā un izveidoto risinājumu prezentēšanā. Konkursa dalībniekiem būs iespējams iegūt un izmantot dažādus organizatoru veidotos mācību materiālus nepieciešamo datorprogrammu apguvei un prasmju pilnveidošanai.

Konkursa norise plānota divās kārtās: neklātienes kārta un divu dienu ilgs klātienes pasākums Ventspilī, kurā tiks aicinātas piedalīties desmit labākās komandas no katras klašu grupas. Tā notiks Ventspilī 2016. gada 10. un 11. novembrī. Klātienes kārtas dalībniekiem tiks nodrošināta ēdināšana, naktsmītnes, kā arī viss nepieciešamais konkursa veiksmīgai norisei.

Konkursā piedalīties aicināti skolēni no visas Latvijas. Dalībnieki sacentīsies un tiks apbalvoti četrās vecuma grupās: 1. – 3. klase, 4. – 6. klase, 7. – 9. klase un 10. – 12. klase. Balvu fondu uzvarētājiem sarūpējuši tā atbalstītāji: Ventspils pilsētas dome, IT izglītības fonds “Start IT”, SIA “Mikrotīkls”, SIA “Microsoft Latvija”. Konkursu atbalsta arī Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju asociācija (LIKTA) un nodibinājums “Iespējamā misija”.

Skola, no kuras konkursa pirmajai kārtai pieteiksies visvairāk komandu, balvā saņems Ventspils Digitālā centra tehnoloģiju apmācības skolotājiem vai skolēniem. Klātienes kārtā tiks apbalvotas trīs labākās komandas katrā vecuma grupā, savukārt visi dalībnieki saņems piemiņas balvas no organizatoriem.

Lai pieteiktos konkursam, dalībnieku komandai nepieciešams reģistrēties www.ventspilsitizaicinajums.lv līdz šā gada 12. oktobrim.

Katra komanda sastāv no trīs skolēniem, no kuriem viens ir komandas kapteinis. Vienu komandu drīkst veidot arī dažādas mācību iestādes pārstāvoši skolēni. Ja komandā ir atšķirīgu vecuma grupu skolēni, tad komanda startē tās vecākajam dalībniekam atbilstošā grupā. Katru komandu pavada un tās intereses pārstāv viens skolotājs, kurš var pārstāvēt arī vairākas komandas.

Konkursa dalībnieki uzdevumus saņems, sākot no š.g. 26. septembra, un tie būs jāpaveic līdz 14. oktobrim. Pirmās kārtas rezultāti tiks paziņoti 21. oktobrī.

Nolikums un papildus informācija par konkursu atrodama mājas lapā www.ventspilsitizaicinajums.lv.

izaicinajums2