Jauniešu brīvā laika pavadīšanas un aktīvas atpūtas veicināšanas projektu konkurss

Ventspils pilsētas domes Kultūras centrs izsludina Ventspils pilsētas jauniešu brīvā laika pavadīšanas un aktīvas atpūtas veicināšanas projektu finansēšanas konkursa III kārtu.

Pieteikumi jāiesniedz Ventspils pilsētas domes Kultūras centrā,15. kabinetā, Kuldīgas ielā 18, Ventspilī līdz 5. septembrim plkst.17.00. Konkursa nolikumu var saņemt Ventspils pilsētas domes Kultūras centrā, 15. kabinetā, Kuldīgas ielā 18, Ventspilī, darba dienās no plkst. 9.00 – 17.00.

Sīkāka informācija Kultūras centrā, kontaktpersona – Sigita Migoļa, tālrunis: 636 23796, fakss: 636 24796, e-pasts: [email protected], Ventspils portālā (http://www.ventspils.lv), Ventspils Kultūras centra mājas lapā (http://www.kulturascentrs.ventspils.lv/Konkursi).

NOLIKUMS ATRODAMS ŠEIT!

Konkursa I un II kārtā tika iesniegti 24 dažādi projekti, to iesniedzēji – galvenokārt nevalstiskās organizācijas, kultūras un izglītības iestādes un privātpersonas. Tika atbalstīti 16 projekti par kopējo summu 11518,00 EUR