Ja tev patīk ceļot, neaizmirsti par Eiropas veselības apdrošināšanas karti (EVAK)

Plāno svinēt Jāņus ārpus Latvijas, dodoties uz kādu citu ES dalībvalsti? Ceļo droši ar EVAK!

Līdz ar iestāšanos Eiropas Savienībā 2004.gada 1.maijā, Latvijas iedzīvotājiem ir pavērušās daudz plašākas iespējas ceļot un saņemt veselības aprūpes pakalpojumus ārvalstīs. Eiropas veselības apdrošināšanas karte (EVAK) ir visām ES un Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalstīm (Īslande, Norvēģija, Lihtenšteina), kā arī Šveices Konfederācijai kopīgs dokuments, kas apliecina šo valstu iedzīvotāju tiesības saņemt valsts apmaksātu neatliekamo un nepieciešamo veselības aprūpi tādā pašā apjomā, kādā tā ir nodrošināta attiecīgās valsts iedzīvotājiem.

Pakalpojuma izmaksas :

  • EVAK tiek izsniegta bez maksas un tās derīguma termiņš ir trīs gadi. 
  • Ja EVAK derīguma termiņš nav beidzies, bet ir nepieciešams saņemt jaunu EVAK (piemēram, uzvārda maiņas dēļ, EVAK nozaudēšanas gadījumā u. tml.), atkārtota EVAK saņemšana ir maksas pakalpojums, par kuru jāmaksā 3,13 eiro.  
  • Pēc EVAK derīguma termiņa beigām jaunas EVAK saņemšana ir bez maksas. Bez maksas EVAK izsniegšana tiek veikta arī vienu mēnesi pirms spēkā esošās EVAK derīguma termiņa beigām!

EVAK saņemšana :

  • Klātienē. Personīgi ierodoties Nacionālā veselības dienesta centrālajā birojā vai kādā no Nacionālā veselības dienesta nodaļām un uzrādot personu apliecinošu dokumentu (pasi vai personas apliecību). Iesnieguma veidlapu var saņemt un aizpildīt klātienē vai ņemt līdzi jau aizpildītu.
  • Pa pastu (nosūtot iesniegumu pa pastu). Ja vēlaties EVAK saņemt pa pastu, aizpildīts un personīgi parakstīts iesniegums, kura 7.punktā norādīta precīza Jūsu adrese, jānosūta aploksnē Nacionālajam veselības dienestam. Pēc iesnieguma saņemšanas EVAK tiek nosūtīta ierakstītā vēstule uz pasta nodaļu atbilstoši iesniegumā norādītajai adresei.
  • Pa pastu (nosūtot iesniegumu elektroniski). Ja iesniegums ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu (e-paraksts), to var iesniegt elektroniski, sūtot uz e-pastu [email protected] Pēc iesnieguma saņemšanas EVAK tiek nosūtīta ierakstītā vēstule uz pasta nodaļu atbilstoši iesniegumā norādītajai adresei. Vairāk par pieteikšanos "e-paraksts": http://www.eparaksts.lv

Plašāk: http://www.vmnvd.gov.lv/lv/nvd-pakalpojumi/456-evak-karte