Kā pareizi rakstīt “Erasmus+” projektus? Noskaidro bezmaksas seminārā!

“Erasmus+: Jaunatne darbībā” projektiem un to atbalstam 2016. gadā pieejami 2 697 427.00 eiro. Eiropas Komisija plāno finansējumu šīs programmas projektiem krietni palielināt. Lai informētu par “Erasmus+: Jaunatne darbībā” projektu iespējām, Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra aicina uz bezmaksas informatīvo semināru, kurš notiks 29. jūnijā no plkst. 13:00 līdz plkst. 16:00, ES Mājā (Aspazijas bulvārī 28, Rīgā). 

Seminārs ir bez maksas! Lai pieteiktos semināram, līdz 2016. gada 21. jūnijam elektroniski jāaizpilda pieteikuma anketa tiešsaistē http://bit.ly/1Uwo9Ho.

Apstiprinājuma e-pastu saņemsiet līdz 22. jūnija vakaram. 

Dalība semināram tiks apstiprināta tiem dalībniekiem, kuri atbildīs mērķa grupas profilam. 

Par “Erasmus+: Jaunatne darbībā” projektiem

Saskaņā ar programmas vadlīnijām nākamais projektu pieteikumu iesniegšanas termiņš 2016. gadā līdz 4. oktobra plkst. 13:00 pēc vietējā laika. 

2016. gads ir jau trešais gads programmas “Erasmus+” ciklā, kas kopumā ilgst no 2014. līdz 2020. gadam. Programmas “Erasmus+: Jaunatne darbībā” ietvaros jauniešiem vecumā no 13 līdz 30 gadiem, jaunatnes darbiniekiem un citām personām, kas iesaistītas darbā ar jaunatni, sadarbojoties ar ārvalstu partneriem, ir iespēja iegūt jaunas zināšanas, prasmes un pieredzi, pašiem veidojot un īstenojot projektus. 

Programmā “Erasmus+: Jaunatne darbībā” ir iespējams īstenot projektus trīs pamatdarbībās : pirmā – “Personu mobilitāte mācību nolūkos” (mobilitātes veids “Jauniešu apmaiņas”,  ”Eiropas Brīvprātīgais darbs”, “Jaunatnes darbinieku mobilitāte”); otrā – “Stratēģiskās partnerības jaunatnes jomā”; trešā – “Strukturētais dialogs: jauniešu un jaunatnes politikas veidotāju tikšanās”. 

Informējam, ka saskaņā ar ES programmas “Erasmus+” vadlīnijām jaunatnes jomas projektus var uzsākt ātrākais trīs mēnešus pēc projektu iesniegšanas termiņa. 

Plašāka informācija: http://jaunatne.gov.lv/lv/raksti/ka-pareizi-rakstit-erasmus-projektus-noskaidro-bezmaksas-seminara-0