Nodibinājuma “Spēkuguns” jaunatnes līdzdalības programma “Taurētājs”

Mērķis: Veicināt jaunatnes izpratni par sabiedrības labklajību kā daudzu cilvēku līdzdarbošanās rezultātu, sekmēt aktīvu ieinteresētu, cieņas pilnu izturēšanos pret līdzcilvēkiem; motivēt pozitivā saskarsmē ar citiem atklāt sevī spējas un talantus, kas virza uz sasniegumiem un nodrošina konkurētspēju darba tirgū.

Uzdevumi:
•    Iesaistīt neformālās izglītības nodarbībās jauniešus vecumā no 15 līdz 29 gadiem un sagatavot kā palīgus darbam ar bērniem un pusaudžiem, kuriem nepietiek sociālo vai funkcionālo resursu, lai veiksmīgi iekļautos sabiedrībā.
•    Nodrošināt programmā iesaistītajiem jauniešiem iespēju praktizēties brīvprātīgajā darbā bērnu un pusaudžu nometnēs, dienas centros, kristīgās draudzēs un citur, kur notiek sociāli pedagoģiskais vai socialās aprūpes darbs ar bērniem un pusaudžiem.
•    Palīdzēt jauniešiem apzināties apmācībās un brīvprātīgajā darbā iegūto pieredzi, novērtēt prasmes un kompetences un dokumentēt tās europass formātā, lai pievienotu dzīves gājumam (CV).

PROGRAMMAS „TAURĒTĀJS ” PIRMĀ POSMA PASĀKUMU PLĀNS:

Vienas dienas semināri Ventspilī:

  • 7.maijā no 11:00 līdz 17:00
  • 14.maijā no 11:00 līdz 17:00

Tēmas: iepazīšanās ar programmu „Taurētājs”; saskarsmes psiholoģija (īpatnības saskarsmē ar dažādām riska grupām bērnu un pusaudžu vecumā); komandas darbs un savstarpēja sadarbība, koučings; sazināšanās ar vājdzirdīgiem; praktiska vingrināšanās: spēles, radošās darbnīcas, rokdarbi u.c.

Semināru dalībniekiem tiks nodrošinātas pusdienas. Dalībnieki tiks informēti par semināru norises vietu un laiku.

Pieteikšanās: [email protected]

Apmācības pirms nometnes „Cerību planēta” Pelčos:

25., 26. jūnijā

Tēmas: Iepazīšanās ar nometnes “Cerību planēta” dalībnieku vajadzībām (bērni ar īpašām vajadzībām); metodes brīvprātīgajā darbā, praktisks darbs nometnes sagatavošanā, komandas saliedēšana u.c.
Izbraukšanas laiks no Ventspils tiks precizēts. Priekšrocība apmācību dalībniekiem, kuri veiks brīvprātīgo darbu nometnē „Cerību planēta”.

Pieteikšanās: [email protected]

Brīvprātīgā darba prakse, iepriekš individuāli saskaņojot:

  • 27.jūnijs- 3.jūlijs. Brīvprātīgais darbs diennakts nometnē bērniem un jauniešiem ar īpašām vajadzībām „Cerību planēta”.
  • 16.maijs – 1.septembris. Brīvprātīgais darbs Nodibinājuma „Spēkuguns” Dienas centrā bērniem un jauniešiem no sociālā riska ģimenēm.

Vairāk informācijas: tel. 29575171 vai 29693732
Lāsma Sanda Belova, programmas „Taurētājs” vadītāja