Nodibinājuma “Spēkuguns” rīko vienas dienas semināru Ventspilī 7.maijā

7.maijā no 11:00 līdz 17:00
Ventspils Jauniešu mājā, Kuldīgas ielā 13

Programma un pasniedzēji:

•    iepazīšanās ar programmu „Taurētājs” (Lāsma Sanda Belova – projekta vadītāja, Dace Bondare – nometnes „Cerību planēta” organizētāja; Laura Lapiņa – labdarības tirdziņa organizētāja)
•    īpatnības saskarsmē ar dažādām riska grupām bērnu un pusaudžu vecumā (Gunita Skudriņa – psihologs- konsultants, kustību nodarbību vadītāja ar specializāciju  improvizācijas spēlēs)
•    komandas darbs un savstarpēja sadarbība, koučings (Emīls Anškens – jaunatnes darbinieks, komandas veidošanas treneris)
•    sazināšanās ar vājdzirdīgiem (Ina Rutkovska – surdotulks)

Semināru vadīs Gunita Skudriņa

Semināra dalībniekiem tiks nodrošinātas pusdienas

Pieteikšanās: [email protected]  vai 29693732; 29575171 anketu lejupielādē šeit_http://jauniesi.ventspils.lv/wp-content/uploads/2016/05/Tauretāja-anketa-1.docx