Kartingu kauss skolām, piesaki savu komandu līdz 15.martam

Šajā projektā aicināta piedalīties jebkura profesionāli tehniskā vidusskola vai tehnikums Latvijā, kurā tiek apmācīti automehāniķi vai radniecīgu profesiju pārstāvji. Projektā drīkst piedalīties arī jebkura cita vispārēji izglītojošā vidusskola vai Interešu izglītības iestāde, ja tā spēj nodrošināt nepieciešamo materiāli-tehnisko bāzi Projekta kvalitatīvai norisei.

Plašāka informācija par konkursu: http://autoakademija.lv/lv/kartingi