Izsludināts sporta projektu konkurss

 

Konkursa mērķis ir sniegt finansiālu atbalstu sporta projektiem, kas sekmē pilsētas bērnu un jauniešu saturīga brīvā laika pavadīšanu, kā arī sporta pasākumu organizēšanai Ventspils pilsētā.

Konkursa nolikums http://ventspils.lv/files/dokumenti/zinas/2016/janvaris/sporta_projektu_konkurss_2016.pdf

Pieteikumi konkursam, atbilstoši konkursa nolikuma prasībām, jāiesniedz Ventspils pilsētas domes Sporta pārvaldē līdz 5.februārim  plkst. 16.00 Ventspilī, Sporta ielā 7/9.