Aicina piedalīties Kurzemes reģiona vienaudžu izglītotāju apmācībā “Jaunietis – jaunietim”

Apmācības notiks: 2015. gada 10. – 12. aprīlim, viesu namā „Smuku muiža”, Remtes pagastā, Brocēnu novadā (http://www.smukumuiza.lv/kontakti ) (Pieteikšanās šeit: http://ieej.lv/TIwJ3 , pieteikšanās termiņš 27. marts, rezultāti tiks paziņoti visiem personīgi līdz 2015. gada 30. martam)

Arī biedrība "Ventspils Jauniešu dome"  īstenojusi projektu, lai sekmētu jauniešu – vienaudžu izglītotāju kustību Ventspilī. Apmācīti 20 jaunieši, kuri jau kopš pagajušā gada rudens sezonu, piedāvā skolām apmācības par dažādām tēmām-  uzņēmējdarbību, radošumu, sevis izpratni, līderu prasmēm, darbu komandā, stereotipiem, stresa pārvarēšanu, kontracepciju, HIV un AIDS, smēķēšanu un citām atkarībām. Pēc apmācību beigām arī Ventspils Jauniešu dome piedāvā jauniešiem iesaistīties savā darbībā, pielietojot iegūtās zināšanas praksē vadot nodarbības Ventspils pilsētas un novada jauniešiem. Plašāku informāciju par Ventspils Jauniešu domes vienaudžu izglītotāju programmu varat saņemt pa epastu [email protected] vai zvanot 28647442.

Apmācību mērķis: Sniegt jauniešiem nepieciešamās zināšanas par vienaudžu izglītības konceptu un attīstīt prasmes un attieksmes, kas nepieciešamas kvalitatīvas vienaudžu izglītības īstenošanai Latvijā.

Apmācību uzdevumi:

·  Informēt par vienaudžu izglītību Latvijā un iespējām līdzdarboties;

·  Aktualizēt neformālās izglītības dažādus aspektus un tās izmantošanu vienaudžu izglītībā;

·  Sniegt informāciju par iespējām sevi attīstīt kā vienaudžu izglītotāju;

·  Sniegt atbalstu mācīšanās procesā, nodrošinot drošu un atbalstošu neformālās izglītības mācību vidi.

               ·  Veidot savstarpējo vienaudžu izglītotāju sadarbības tīklu nākotnes darbībai.

Dalībnieku profils: Jaunieši vecumā no 13-18 gadiem. Apmācībā paredzēti 22 dalībnieki. Apmācībā aicinām piedalīties jauniešus bez pieredzes vienaudžu izglītībā vai ar nelielu pieredzi. Pieredze neformālās izglītības pasākumos vai tematiskos pasākumos, tiks uzskatīta par priekšrocību.

Apmācības vadīs: Rudīte Muraševa, Žigimants Krēsliņš

Apmācības notiks pilnas 3 dienas, tāpēc svarīgi, lai Tu varētu piedalīties visas apmācību dienas! Apmācības ir BEZ MAKSAS! Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra ar Latvijas un Šveices sadarbības programmas atbalstu sedz uzturēšanās, ēdināšanas un apmācību izdevumus. Ceļa izdevumi uz apmācību norises vietu gan jāsedz pašiem.

Ja rodas jautājumi vai nepieciešama papildus informācija, lūdzu, raksti vai zvani – Laura Riekstiņa, Kurzemes un Zemgales reģionālā koordinatore tālr.: 22046231, [email protected]

Apmācības organizē Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra sadarbībā ar biedrības „Latvijas Sarkanais Krusts” struktūrvienību „Latvijas Sarkanā Krusta Jaunatne” (JSPA reģionālais sadarbības partneris Zemgales un Kurzemes reģionā), Latvijas un Šveices sadarbības programmas „Atbalsts jaunatnes iniciatīvu attīstībai attālos vai mazattīstītos reģionos” ietvaros. Vairāk informācijas par Latvijas un Šveices sadarbības programmu „Atbalsts jaunatnes iniciatīvu attīstībai attālos vai mazattīstītos reģionos” meklējiet mājas lapā: www.jaunatne.gov.lv

Untitled