Jaunieši apgūst mārketingu

Biedrība „Ventspils Jauniešu dome” sadarbībā ar Ventspils Jaunrades nama jauniešu klubu „Knaģis” arī šogad turpina projekta „Tu vari vairāk, nekā Tu domā!” īstenošanu, kura mērķis ir veicināt biedrības vadošo speciālistu stabilu darbību, to zināšanu un prasmju uzlabošanos, lai celtu administratīvo kapacitāti un nodrošinātu biedrības stabilitāti un izaugsmi.

Otrdien, 11.martā, Ventspils Jaunrades namā norisinājās apmācības, kuru laikā jaunieši mācījās plānot mārketinga aktivitātes un kopīgiem spēkiem domāt, kā uzlabot biedrības „Ventspils Jauniešu dome” darbību un atpazīstamību. Apmācību lektore bija Latvijas Jaunatnes Padomes izpilddirektore Inese Šubēvica. Inesei ir liela pieredze jauniešu NVO sektorā, kas uzkrāta vairāk nekā 10 gadu darbā biedrībā „Jaunatnes līderu koalīcija”, nodrošinot atbalstu jauniešu grupām un līderiem, organizācijām un pašvaldībām darbā ar jaunatni.

Arī šogad, tāpat kā pagājušajā gadā, projekta ietvaros paredzētas dažādas aktivitātes – semināri, apmācības, infopunkta darbība, tikšanās ar pašpārvalžu līderiem, kā arī citi pasākumi. Kopš gada sākuma skolām tiek piedāvātas apmācības klašu kolektīviem par tēmu "Komanda un līderis", kuru laikā tiek izmantotas neformālās izglītības metodes – spēles. Ar spēļu palīdzību jaunieši apgūst svarīgākās nianses labam darbam komandā un līderu lomai tajā.

Nozīmīga projekta aktivitāte ir sekmīgākas sadarbības veicināšana ar dažādām nevalstiskajām organizācijām, pašvaldības un valsts institūcijām, kuru darbība ietekmē Ventspils jauniešu dzīvi un jaunatnes politikas izstrādi un īstenošanu Ventspils pilsētā. Līdzi aktualitātēm iespējams sekot mājaslapā www.jauniesudome.lv

Projektu „Tu vari vairāk, nekā Tu domā!” finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija EEZ finanšu instrumenta 2009.–2014. gadam NVO darbības atbalsta programmas ietvaros. Programmu finansē EEZ finanšu instruments un Latvijas valsts.