Skolēni mācīsies par mārketingu

Biedrība „Ventspils Jauniešu dome” sadarbībā ar Ventspils Jaunrades nama jauniešu klubu „Knaģis” arī šogad turpina projekta „Tu vari vairāk, nekā Tu domā!” īstenošanu, kura mērķis ir veicināt biedrības vadošo speciālistu stabilu darbību, to zināšanu un prasmju uzlabošanos, lai celtu administratīvo kapacitāti un nodrošinātu biedrības stabilitāti un izaugsmi.

Šī gada 11.martā Ventspils Jaunrades namā norisināsies seminārs par mārketinga plāna sastādīšanu, lai iegūtu informāciju par aktivitātēm un zināšanām kā uzlabot biedrības „Ventspils Jauniešu dome” darbību. Seminārs tiek organizēts projekta „Tu vari vairāk, nekā Tu domā” ietvaros un tajā piedalīsies Ventspils vispārizglītojošo iestāžu skolēni.

Arī šogad, tāpat kā pagājušajā gadā, projekta ietvaros paredzētas dažādas aktivitātes – semināri, apmācības, infopunkta darbība, tikšanās ar pašpārvalžu līderiem, kā arī citi pasākumi. Kopš gada sākuma skolām tiek piedāvātas apmācības klašu kolektīviem par tēmu "Komanda un līderis", kuru laikā tiek izmantota neformālās izglītības metode – spēle, ar kuras palīdzību jaunieši apgūst svarīgākās nianses labam

Nozīmīga projekta aktivitāte ir sekmīgākas sadarbības veicināšana ar dažādām nevalstiskajām organizācijām, pašvaldības un valsts institūcijām, kuru darbība ietekmē Ventspils jauniešu dzīvi un jaunatnes politikas izstrādi un īstenošanu Ventspils pilsētā. Līdzi aktualitātēm iespējams sekot mājaslapā

Projektu „Tu vari vairāk, nekā Tu domā!” finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija EEZ finanšu instrumenta 2009.–2014. gadam NVO darbības atbalsta programmas ietvaros. Programmu finansē EEZ finanšu instruments un Latvijas valsts.