Notiks apmācību seminārs “Kā sasniegt izvirzīto mērķi?”

Biedrība „Ventspils Jauniešu dome” sadarbībā ar Ventspils Jaunrades nama jauniešu klubu „Knaģis” īsteno projektu „Tu vari vairāk, nekā Tu domā!”, kura mērķis ir veicināt biedrības vadošo speciālistu stabilu darbību, to zināšanu un prasmju uzlabošanos, kas cels administratīvo kapacitāti un nodrošinās biedrības stabilitāti un izaugsmi.

Projekta mērķu sasniegšanai ir paredzētas apmācības, izglītojoši semināri un konsultācijas Ventspils izglītības iestāžu izglītojamo pašpārvalžu dalībniekiem un to līderiem par jaunatnes politikas un līdzdalības jautājumiem, stiprinot pilsoniskas sabiedrības veidošanos.

Šī gada 11. novembrī no plkst. 16:00 – 17:30 Ventspils Jaunrades namā, 203. telpā notiks apmācību seminārs izglītības iestāžu izglītojamo pašpārvalžu līderiem par tēmu "Kā sasniegt izvirzīto mērķi?" Šo apmācību mērķis ir veidot jauniešiem izpratni par demokrātiskajiem procesiem visa līmeņa sabiedrības pārvaldē un veicināt jauniešu aktivitāti iesaistīties šajos procesos. Apmācībās tiks izmantotas neformālās izglītības metodes- spēles, diskusijas, darbs grupās.

Projekta laikā "Ventspils Jauniešu dome" paredzējusi attīstīt sadarbību arī valsts un starptautiskā līmenī, gan dibinot ciešākus kontaktus ar citām Latvijas jauniešu organizācijām, gan piedaloties starptautiskajā EuroDesk infomācijas tīklā un, iespējams, pat uzņemot Ventspilī ārzemju jauniešus brīvprātīgā darba programmās. Nākamajā mēnesī paredzētas arī apmācības Ventspils pilsētas skolēniem par tēmu „Līdzdalība demokrātiskajos procesos”.

Projekts „Tu vari vairāk, nekā Tu domā!” nav vienīgais projekts, ko realizējusi Biedrības „Ventspils Jauniešu dome” kopā ar Ventspils Jaunrades nama jauniešu klubu „Knaģis”. Aktīvi norisinās arī „Sarunu klubs”, kura mērķis ir veidot neformālu vidi jauniešiem lietderīga brīvā laika pavadīšanai un veicināt pašidentitātes un patriotisma veidošanos. Projektu varēja īstenot, pateicoties iegūtajam atbalstam "Latvijas Mobilais Telefons" un Ventspils pilsētas domes organizētajā konkursā "Latvijas Mobilais Telefons Ventspilij".

Projektu „Tu vari vairāk, nekā Tu domā!” finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija EEZ finanšu instrumenta 2009.–2014. gadam NVO darbības atbalsta programmas ietvaros. Programmu finansē EEZ finanšu instruments un Latvijas valsts.