Aicina piedalīties „Himnas Goda dienas” vizuālo darbu un domrakstu konkursos

23. maijā Limbažu novada Viļķenē norisināsies Baumaņu Kārļa 180 gadu jubilejai veltītais pasākums – „Himnas Goda diena”. Ceļā uz lielo notikumu Limbažu novada pašvaldība īstenos vairākas nozīmīgas sabiedrības līdzdalības aktivitātes. Pirmās Baumaņu Kārļa mantojuma popularizēšanas aktivitātes ir veidotas skolēniem. No 15. februāra Latvijas vispārizglītojošo skolu un vidējo profesionālo izglītības iestāžu audzēkņi aicināti piedalīties domrakstu konkursā „Himnas Goda diena”, savukārt profesionālās ievirzes mākslas skolu audzēkņi – Latvijas mākslas skolu audzēkņu vizuālo darbu konkursā „Himnas Goda diena”. Abu konkursu labākie darbi tiks publicēti Baumaņu Kārļa dzimšanas dienai veltītajā nākamā gada kalendārā. 

PAR KONKURSIEM: 
Lai veicinātu skolēnu dziļāku interesi par Latvijas himnas autoru Baumaņu Kārli, viņa radošo darbību un personības sabiedrisko nozīmību, kā arī rosinātu skolēnos patriotisma un piederības jūtas pret savu dzimto zemi, novadu, pilsētu, pagastu – Limbažu novada pašvaldība sadarbībā ar Valsts Izglītības Satura Centru organizē Baumaņu Kārļa 180 gadu jubilejai veltītu domrakstu konkursu „Himnas Goda diena”

Tajā aicināti piedalīties Latvijas vispārizglītojošo skolu un vidējo profesionālo izglītības iestāžu 5. – 7. klašu; 8. – 9. klašu un 10. – 12. klašu audzēkņi, iesniedzot 2 līdz 3 lapas garu (datordrukā, A4 formāta, 12 pt lieluma burtiem) domrakstu, par kādu no piedāvātajām tēmām:

 • „Jaunībā ar prieku strādā 
  Un par īstām mantām gādā.” (Baumaņu Kārlis) 
   
 • „Skan kur latvju valoda, 
  Ir gan tur mana tēvija.” (Baumaņu Kārlis) 
   
 • „Un mūsu tauta godā celsies 
  Pie citām tautām pasaulē.” (Baumaņu Kārlis) 

Darbus jāiesūta līdz 2015. gada 30. martam pa pastu vai elektroniski ar norādi domrakstu konkurss. Adrese: Limbažu novada pašvaldība, Rīgas iela 16, Limbaži, Limbažu novads, LV – 4001. E-pasts: marite.saulitelimbazi.lv, tālr.26417161. 

Himnas Goda dienas Domrakstu konkursa nolikums 
Himnas Goda dienas Domrakstu konkursa pieteikums 

Limbažu Mākslas skola sadarbībā ar Limbažu novada domi un Latvijas Nacionālo kultūras centru, atzīmējot Latvijas himnas autora, skolotāja, pirmo latviešu oriģināldziesmu autora, latviešu tautas pašapziņas vairotāja Baumaņu Kārļa 180 gadu jubileju un Latvijas himnas 95. gadadienu organizē vizuālās mākslas konkursu „Himnas Goda diena”. 

Latvijas mākslas skolu audzēkņu vizuālo darbu konkursa mērķis ir veicināt bērnu un jauniešu piederības sajūtu dzimtajai vietai un apzināt savas nacionālās kultūras bagātības, un iepazīt Baumaņu Kārļa ieguldījumu nacionālās pašapziņas nostiprināšanā. 

Vizuālo darbu konkursā var piedalīties profesionālās ievirzes mākslas skolu un Latvijas vispārizglītojošo skolu un vidējo profesionālo izglītības iestāžu audzēkņi vecumā no 9 līdz 18 gadiem – katrs iesniedzot vienu darbu, vizuāli interpretējot kādu no piedāvātajām tēmām:

 • „Jaunībā ar prieku strādā 
  Un par īstām mantām gādā.” (Baumaņu Kārlis) 
   
 • „Skan kur latvju valoda, 
  Ir gan tur mana tēvija.” (Baumaņu Kārlis) 
   
 • „Un mūsu tauta godā celsies 
  Pie citām tautām pasaulē.” (Baumaņu Kārlis) 

Vizuālā konkursa darbus var iesniegt līdz 2015.gada 30.martam (pasta zīmogs), ar norādi – „Konkursam „Himnas Goda diena””. 
Adrese: 
–  sūtot pa pastu: Limbažu Mākslas skola, Rīgas ielā 9, Limbažos, LV-4001. Kontaktpersona: Sandra Lagzdiņa, tālr. 64070881; 
– iesniedzot klātienē: Latvijas Nacionālais kultūras centrs, Pils laukumā 4, Rīgā. Kontaktpersona: Ilze Kupča, tālr. 67322234. 

 Himnas Goda dienas Vizuālo darbu konkursa nolikums 
 Himnas Goda dienas Vizuālo darbu konkursa pieteikums 

„Himnas Goda dienu” un tai veltītos pasākumus organizē Limbažu novada pašvaldība sadarbībā ar Latvijas Nacionālo kultūras centru un Viļķenes pagasta pārvaldi. 

Informāciju sagatavoja: 
Rita Ozoliņa, 
Limbažu novada pašvaldības 
Sabiedrisko attiecību speciāliste 
Tālr.: 64020410 
E-pasts: rita.ozolinalimbazi.lv 
komunikacijalimbazi.lv