Ventspils pilsētas domes Sporta pārvalde izsludina konkursu par finansiālu atbalstu 2015. gada sporta projektiem

lc-imgLai veicinātu iedzīvotāju veselīgu dzīvesveidu un sporta attīstību, sekmētu sporta organizāciju, tajā skaitā sporta klubu veidošanos un darbību, sevišķu vērību veltot bērnu un jauniešu sporta aktivitāšu nodrošināšanai, Ventspils pilsētas domes Sporta pārvalde izsludina konkursu par finansiālu atbalstu 2015. gada sporta projektiem.

Konkursa mērķis ir sniegt finansiālu atbalstu sporta projektiem, kas sekmē pilsētas bērnu un jauniešu saturīga brīvā laika pavadīšanu, kā arī sporta pasākumu organizēšanai Ventspils pilsētā.

Konkursa nolikumu var saņemt Ventspils pilsētas domes Sporta pārvaldē (Sporta iela 7/9, Ventspils, 2. stāvā), darba dienās no plkst. 9.00 līdz 17.00 vai pie šīs ziņas sadaļā Pielikumi.

Pieteikumi konkursam, atbilstoši konkursa nolikuma prasībām, jāiesniedz Ventspils pilsētas domes Sporta pārvaldē līdz š.g. 17.februārim  plkst. 17.00 Ventspilī, Sporta ielā 7/9.

Ar konkursa nolikumu var iepazīties šeit.