Notiek vasaras skola „Jaunietis – Jaunietim”

No 26. līdz 29. augustam 20 Ventspils jaunieši piedalās intensīvās vienaudžu izglītotāju apmācībās – vasara skolā “Jaunietis – Jaunietim”.

Vasaras skola viesu namā “Dekšņi” notiek projekta ietvaros, kura mērķis ir attīstīt un popularizēt jauniešu vienaudžu izglītotāju kustību Ventspilī, organizēt jauniešu vienaudžu izglītotāju apmācības par neformālās izglītības metodēm, kā arī organizēt apmācības Ventspils skolās, kuras vada jauniešu vienaudži.

j2j_01

Lai uzzinātu ko vairāk par sev interesējošām lietām, ļoti bieži jaunieši vairāk ieklausās citos jauniešos – savos vienaudžos, nevis lūdz palīdzību vecākiem un profesionāļiem. Tieši tamdēļ vienaudžu izglītotāju programma “Jaunietis – Jaunietim” sniegs iespēju jauniešiem apgūt jaunas metodes un zināšanas, kā arī tiks organizētas apmācības Ventspils skolās, kuru laikā programmas dalībnieki nodos savas iegūtās zināšanas tālāk citiem jauniešiem.

Vienaudžu izglītotāji darbojas četrās tematiskajās grupās:

  • uzņēmējdarbība un radošums,
  • veselība (t.sk. seksuālā un reproduktīvā veselība, atkarības),
  • sevis izpratne un pašizaugsme,
  • darbs komandās un līderu prasmes.

Katrā no minētajām grupām jaunieši kopā ar treneriem vasaras skolas laikā gatavo nodarbību saturu. Izdomātās spēles un citas aktivitātes tūlīt tiek izmēģinātas, kā auditorijai klātesot pārējo tematisko grupu dalībniekiem. Jauniešiem palīdz arī projekta laikā izveidotā darba burtnīca, kurā jau iekļauti apraksti dažādām aktivitātēm, doti uzdevumi, lai paši vienaudži trenētu savas prasmes izvēlētajā tematā un par neformālo izglītību kopumā. Darba burtnīcu varēs izmantot arī kā individuālu rokasgrāmatu nodarbību plānošanā un vadīšanā.

j2j_02  j2j_04 j2j_05

Projekts ir vērsts uz vienaudžu izglītības metodes attīstību Ventspilī, un ar tās palīdzību nodrošināt efektīvāku informācijas plūsmu starp jauniešiem un politikas veidotājiem (t.sk. pašvaldību), kas ļautu daudz lielākam jauniešu pulkam veidot izpratni par sabiedriskajiem procesiem, savu lomu tajos un izteikt argumentētu viedokli, ko sagaida lēmumu pieņēmēji.

j2j_03

Piedaloties šajā projektā, ieguvēji būs gan jaunieši, kuri kļūs par izglītotājiem, jo varēs uzlabot savas zināšanas dažādos tematos, attīstīs prasmes prezentēt, runāt auditorijas priekšā, bet pārējie jaunieši, piedaloties vienaudžu rīkotajās apmācībās, iegūs iespēju saņemt zināšanas sev saprotamā un vienkāršā veidā, nebaidoties no iespējama nosodījuma vai citādi jūtoties neērti.

Projektu “Vienaudžu izglītotāju apmācību programma „Jaunietis – Jaunietim”” biedrība “Ventspils Jauniešu dome” īsteno Jaunatnes politikas valsts programmas 2014.gadam valsts budžeta finansējuma ietvaros.

JSPA_logo-pilns