Projektu konkurss “Plaukstošu kopienu attīstībai”

Līdz 29.08.2014. biedrības vai nodibinājumi var iesniegt projektu pieteikumus Latvijas Kopienu iniciatīvu fonda programmā “Plaukstošu kopienu attīstībai”.
Programmas mērķis ir atbalstīt nevalstiskās organizācijas – kopienu centrus Latvijas reģionos, kuru darbības mērķis ir vietējo iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošana, kas īsteno dažādas iniciatīvas sociālā atbalsta vai pakalpojumu, veselības veicināšanas un izglītības jomā.
Programmas „Plaukstošu kopienu attīstībai” ietvaros finansējumu var saņemt:
• jaunu pakalpojumu iedzīvotājiem ieviešanai;
• sociālās uzņēmējdarbības uzsākšanai;
• kopienas centra telpu sakārtošanai,
• mēbeļu un aprīkojuma iegādei,
• pasākumiem iedzīvotāju izglītības, veselības, un nodarbinātības veicināšanai.
Konkursa dokumentācija un sīkāka informācija pieejama šeit.

blog_b_572986