"Apetīte rodas ēdot"

Reģionālās apmācības Ventspils    
jauniešiem „Apetīte rodas ēdot”


Jaunieši tiek aicināti pieteikties 3 daļu apmācības kursam par to, kā vairot

sociālo aktivitāti un rīkot pasākumus. Apmācību kursa pirmā daļa notiks 2013.
gada 22. – 24. februārī Ventspils novadā, viesu namā „Dekšņi”.
Pieteikšanās: līdz 17. februārim!
Apmācību kurss sniegs prasmes, kas ir nepieciešamas, lai izveidotu radošu un
aizraujošu pasākumu. Apmācību kursa tupinājumā, martā un aprīlī, jauniešiem
būs iespēja organizatoru vadībā rīkot savus pasākumus, ar kuru palīdzību viņi
varēs paust savu viedokli par jauniešiem aktuāliem jautājumiem.
Ja vēlies kļūt sociāli aktīvāks, iegūt jaunus draugus un ar savu darbību
iedvesmot citus jauniešus šis apmācību kurss ir piemērots Tev, apmācības tiks
rīkotas izmantojot neformālās izglītības metodes – mācīsimies darbojoties ar
spēļu, diskusiju, video un grupu darbu palīdzību.
Mērķi:
• veicināt jauniešu atbildību par norisēm savā tuvākajā apkaimē un valstī
kopumā;
• veicināt jauniešu aktivitāti un līdzdalību jauniešu sabiedriskās dzīves
organizēšanā;
• sniegt iespēju dalībniekiem izvērtēt savas personīgās vērtības,
apzināties savus iekšējos resursus;
• dalīties ar radošām idejām pasākumu rīkošanai;
• pilnveidot dalībnieku kompetences, lai viņi spētu realizēt savas
pasākumu idejas.
Mērķgrupa:
Projekta mērķa grupa ir jaunieši vecumā no 16 līdz 19 gadiem, kuri vēlas
iegūt jaunas zināšanas par darbu komandā, līdera lomu tajā, radošumu,
pašiniciatīvu, kā arī smelties motivāciju būt sabiedriski aktīvākiem un īstenot
savas idejas.
Organizators: Jauniešu neformālā grupa “Jaunais ritms”, kura nodrošinās
visas ar apmācībām saistītās izmaksas.
Pieteikšanās apmācību kursam iespējama līdz 2013. gada 17. februārim izpildot online anketu.
Projekts „Apetīte rodas ēdot” tiek organizēts ES programmas „Jaunatnes
darbībā” 1.2 apakšprogrammas „Jauniešu iniciatīvas” ietvaros. Projekta
kopējais finansējums ir 5018 EUR, no kuriem 4088 EUR ir Eiropas Savienības
sniegtais finansējums.
Šis projekts tiek finansēts ar Eiropas Komisijas atbalstu. Šis paziņojums atspoguļo
vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās
informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.”
Plašāka informācija:
Projekta vadītājs
Armands Astukevičs
26162647

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta.