Kā celt pašapziņu?

13.aprīlī, Ventspils 4. vidusskolā, plkst. 12:00 norisināsies pasākums vidusskolēniem par pašapziņas celšanu, kurā jaunieši diskutēs par dažādiem veidiem kā celt pašapziņu, spēlēs spēles un skatīsies video par pašapziņas celšanu.

„Nekas nevar būt sliktāks par pelēkiem, bailīgiem jauniešiem, kas baidās izmantot savas iespējas. Pašpārliecināti jaunieši ir daudz aktīvāki savu iespēju izmantošanā, tādējādi viņi dzīvo daudz interesantākas dzīves. Es nevaru iedomāties vēl labāku un interesantāku veidu pašapziņas celšanai, kā spēļu spēlēšana un neformālā izglītība”, jauniešu izglītotājs un biedrības „Ventspils Jauniešu dome” valdes loceklis Emīls Anškens.

Pasākuma gaitā jaunieši diskutēs par to kā viņi mēģina pārvarēt savas bailes un to kādas metodes ir visiedarbīgākās, kā arī spēlēs dažādas spēles ,kas tiem palīdzēs atraisīties un iejusties pasākumā. Tiks rādīts arī tieši šim pasākumam , jauniešu veidots video „Kā celt pašapziņu”.

Pasākuma organizatori ir 4 jaunieši, kuri satikās projektā „Apetīte rodas ēdot”. Šī ir aktuāla problēma jaunatnē un par to tiek maz runāts, un tai tiek pievērsta pārāk maza uzmanība. Arī mēs paši ejam saskārušies ar šo problēmu un mums ir palīdzējuši tieši šādi pasākumi, tāpēc ceram ka arī citiem jauniešiem tas var palīdzēt.

Projekts „Apetīte rodas ēdot” tiek organizēts ES programmas „Jaunatnes darbībā” 1.2 apakšprogrammas „Jauniešu iniciatīvas” ietvaros. Projekta kopējais finansējums ir 5018 EUR, no kuriem 4088 EUR ir Eiropas Savienības sniegtais finansējums. Šis projekts tiek finansēts ar Eiropas Komisijas atbalstu. Šis paziņojums atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.

Kontaktinformācija:

Jorens Apfelbaums

E-pasts [email protected]

Tel. 27055366

Mājaslapa www.draugiem.lv/jaunaisritms/

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta.