NEBREMZĒ SEVI!

Notiks netradicionālas orientēšanās sacensības jauniešiem „NEBREMZĒ sevi!” 

30. aprīlī pulksten 13:00 jaunieši (9.-12. klase) tiek aicināti piedalīties orientēšanās pasākumā Ventspils ielās un dažādās sabiedrības iestādēs. Jaunieši darbosies komandās, attīstīs komunikācijas prasmes un domās radoši, pildot dažādus uzdevumus, lai raisītu viņos vēlmi būt aktīviem un iesaistīties pilsētas sabiedriskajā dzīvē.

Pulcēšanās Ventspils Jaunrades nama 203. kabinetā.

„Manuprāt, orientēšanās ir lielisks veids kā meklēt piedzīvojumus. Šī ideja sevī ietver gan sportiskas aktivitātes svaigā gaisā, gan darbošanos komandās un jaunu iemaņu iegūšanu oriģinālā veidā. Esmu orientējusies un meklējusi dažādus kontrolpunktus, esmu bijusi dažādos semināros par radošumu un sevis pilnveidošanu, bet nekad neesmu redzējusi šīs divas lietas apvienotas. Uzskatu, ka, arī jauniešus ar dažādām interesēm, šis pasākums varētu piesaistīt, jo dažādība padara dzīvi interesantāku.” Ventspils Jaunrades nama direktores vietniece mācību darbā un jauniešu kluba „ Knaģis” skolotāja Elga Ganiņa.

Sākumā jaunieši ieradīsies Ventspils Jaunrades namā, iepazīsies viens ar otru un sadalīsies komandās. Tiks dots starts, un jaunieši dosies orientēšanās piedzīvojumā, kura laikā pildīs aizraujošus uzdevumus, kas no viņiem neprasīs tik daudz fiziskās sagatavotības, kā radošumu, spēju domāt ātri un prasmi sadarboties ar mazpazīstamiem cilvēkiem.
Pasākuma beigās jaunieši kopā ar organizatoriem diskutēs par pasākumā iegūto, kā arī aktīvākās komandas saņems balvas no Karlīnas picas, Ventspils Ūdens piedzīvojuma parka, Ventspils Piedzīvojuma parka, Ventspils Piejūras brīvdabas muzeja, Ventspils Jaunrades nama planetārija.

Jaunietis piedaloties šajā pasākumā attīstīs savas komunikācijas spējas, prasmes darboties komandā , domāt radoši, kā arī iegūs prasmes darboties nestandarta situācijās. Šīs jauniegūtās zināšanas viņam palīdzēt brīvi komunicēt . Kā arī tās palīdzēs uzstāties auditorijas priekšā, izsakot savu viedokli.

Jaunieši, kuri mācās no 9. līdz 12. klasei un vēlas piedalīties pasākumā „NEBREMZĒsevi” tiek aicināti rakstīt uz e-pastu [email protected] norādot savu vārdu, uzvārdu.

Projekts „Apetīte rodas ēdot” tiek organizēts ES programmas „Jaunatnes darbībā” 1.2 apakšprogrammas „Jauniešu iniciatīvas” ietvaros. Projekta kopējais finansējums ir 5018 EUR, no kuriem 4088 EUR ir Eiropas Savienības sniegtais finansējums.

Šis projekts tiek finansēts ar Eiropas Komisijas atbalstu. Šis paziņojums atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta.