Zlēku muižas velobrauciens “Sudraba spieķis 2020”

Meklējam savu ērtāko pedāļu minamo verķi un laižam dzīvē Zlēkās. "Sudraba spieķis 2020" gatavs startam 11.jūlijā.

Raugamies pēc savas vecās, labās, uzticamās komandas, kam tāda nav, vai nedaudz paputējusi, tie izveido, vai uzlabo un enerģijas pilni dod savu jāvārdu līdz 9.jūlijam tieši man pa jebkādiem kontaktiem un kanāliem. Var jau arī vēlāk, bet tad grūti aprēķināt zupas katla ietilpību. Tie, kam ar vellapēdu nav nekā kopīga, bet dzīvo pēc principa: ellē, purā, ka tik barā, tie savukārt vēl var pieteikties apgūt kādu kontrolpunktu. Izlasiet nolikumu un saprotiet, ka šī diena ir diena, kad jūs mājās tik un tā neko jēdzīgu nepadarīsiet, tāpēc riktējieties, nobriestiet un piedalieties!
 

Nolikums

 • Dalībnieki piedalās ar savu vai lienētu velosipēdu, neatkarīgi no vecuma, dzimuma, tautības, dzīvesvietas, un veic noteiktu ceļa posmu, apmeklējot aptuveni 20 kontrolpunktus pēc savas izvēles, veicot tur noliktos uzdevumus. Uzvarētājus nenosaka laiks un ātrums, bet kontrolpunktos iegūtā punktu summa. Šīs nav ātrumsacīkstes! Var piedalīties komandas vai individuāli, bet noformējumam ir būtiska nozīme.
 • Pasākuma norises vieta un laiks – 2020. gada 11.jūlijs Zlēku apkārtnes ceļos un mazceliņos.
 • Pasākuma starts – 11.07.2020. plkst.10:00 Zlēku muižas parkā. Dalībnieku reģistrācija, no plkst.9:00. Pirms starta dalībnieku reģistrācija, kartes un uzdevumu lapas izdale, noteikumu izskaidrošana, sagatavošanās braucienam.
 • Pasākumu rīko Zlēku kultūras nams. Kristīne Kauliņa mob. 29563655, 29266700, Ēriks Kaģis mob. 20039357 Reģistrēties dalībai pa e pastu [email protected] līdz 9.jūlijam.
 • Pasākuma distance: garums –33 km (iespēja katram pašam plānot savu maršruta garumu); iespējamais veikšanas laiks: 5 – 6 stundas ( vai mazāk, atkarībā no izplānotā maršruta);
 • velo orientēšanās distance jāveic pēc rīkotāju izsniegtās kartes, apmeklējot kontrolpunktus. Dalībniekiem nav jāizbrauc visi pieturas objekti, bet jāsavāc maksimāli daudz punktu, veicot uzdevumus kontrolpunktos;
 • distancē nav paredzēta kopējā laika kontrole, tā var tikt veikta atsevišķos kontrolpunktos, veicot tiesnešu dotos uzdevumus.
 • Distances veikšanas laikā OBLIGĀTA LR CSN (ceļu satiksmes noteikumu) ievērošana! Par CSN pārkāpumiem atbilstoši LR likumdošanai atbild paši dalībnieki;
 • pasākums noritēs pa koplietošanas ceļiem ar grants, asfalta segumu un mežu ceļiem.

Pasākuma dalībnieki :

 • aktīvas, piedzīvojumiem gatavas un humoru saprotošas ģimenes, draugu un darba biedru kompānijas, individuālas personas, kurām pieder savs vai lienēts velosipēds un kuras savlaicīgi pieteikušās šim pasākumam (līdz 9. Jūlijam)
 • Iepriekšējās pieredzes un zināšanu trūkums velosportā un orientēšanās pamatos nav šķērslis, lai piedalītos pasākumā. Pirms starta tiks veikta instruktāža.
 • Pasākuma dalībnieki ar saviem parakstiem reģistrācijas veidlapā apliecinās, ka uzņemas pilnu atbildību par savu veselības stāvokli pasākuma laikā.
 • Par bērnu līdz 16 gadu vecumam savu atbildību apliecina viens no komandas pieaugušiem dalībniekiem.

Papildus :

 • Skanīgs un asprātīgs komandas nosaukums, dalībnieku un braucamā noformējums var tikt atbilstoši novērtēts!
 • Uz pasākumu līdz jāņem uzlādēts un darboties spējīgs mobilais tālrunis, kura numurs jānorāda oficiālajā starta sarakstā, kā arī pildspalva un pulkstenis. (Vismaz vienam no komandas vai individuāli katram dalībniekam)
 • Dalībniekiem jābūt tērptiem atbilstoši sezonas laika apstākļiem un pietiekami sportiski, lai veiktu uzdevumus.
 • Sevis iemūžināšanai kontrolpunktos un kontrolpunktu fiksēšanai, līdzi jāņem fotoaparāts, videokamera, vai cits līdzeklis, ar ko iespējams papildināt ģimenes bilžu krājumus un apliecināt kontrolpunktu atrašanu.
 • Pusdienas apmēram pusceļā, (atkarībā no izplānotā maršruta).
 • Brauciena turpinājums līdz finišam Zlēku muižas parkā. Rezultātu apkopojums, uzvarētāju apbalvošana dažādās nominācijās.
 • Ja pēc nolikuma izlasīšanas vēl ir jautājumi, tie uzdodami pasākuma rīkotājiem pa nolikumā uzrādītājiem tālruņiem (Kristīne Kauliņa mob. 29563655, 29266700, Ēriks Kaģis mob. 20039357 Reģistrēties dalībai pa e pastu [email protected] līdz 9.jūlijam)