Eiropas jauniešu forums grib zināt tavas domas par šodienas situāciju un kā tā tevi ietekmē!

? Mēs zinām, ka šodienas situācija nopietni ietekmē sabiedrību kopumā. Bet kā tā ietekmē Tavu ikdienu?

 Aizpildi #DecentJobsForYouth un European Youth Forum aptauju par jauniešiem un Covid-19 ? www.bit.ly/AptaujaEYF (angļu valodā).

[ENG]

Tell us YOUR story! ??
Take part in the Global survey on youth rights and COVID-19!

The current pandemic is having serious implications for our societies, but how is affecting you as an individual?

⏰The survey takes less than ten minutes