Liela aktivitāte jauniešu karjeras atbalsta pasākumos

Ventspils Jauniešu māja 2019./2020.mācību gadā iesaistījusies karjeras atbalsta pasākumu koordinēšanā Ventspils izglītības iestādēs.

Sadarbojoties pedagogiem-karjeras konsultantiem, organizēta virkne pasākumu dažādos virzienos, lai atbalstītu jauniešu karjeras izvēli.

Atbilstoši mācību gada vienotajam pilsētas karjeras atbalsta pasākumu plānam līdz pat š.g. martam organizēti vairāk nekā 30 pasākumi, iesaistot 1830 skolēnus no 1. līdz pat 12. klasei.

Skolās karjeras konsultanti nodrošinājuši tematiskas nodarbības klašu kolektīviem, snieguši metodisko atbalstu karjeras jomā citu mācību priekšmetu skolotājiem, kā arī snieguši individuālās karjeras konsultācijas jauniešiem.

Vispopulārākie pasākumi bijuši saistīti ar darba pasaules iepazīšanu kopā dažādu profesiju pārstāvjiem. Kopā vairāk nekā 900 skolēnu viesojās uzņēmumos vai tikās ar profesionāļiem skolas telpās. Jāatzīmē arī notikušie pasākumi, kuru tēma bija saistīta ar jauniešu mērķu plānošanu un nākotnes aicinājuma atrašanu. Šādās personīgās izaugsmes treneru vadītajos meistardarbnīcās piedalījušies vairāk nekā 500 jaunieši. Notikušas arī diskusiju pēcpusdienas par karjeras tematiku, kā arī tālākās izglītības iespēju iepazīšana gan viesojoties izglītības iestādēs, gan apmeklējot izglītības izstādi “SKOLA 2020”.

Finansējums karjeras atbalsta aktivitātēm tiek nodrošināts Eiropas Sociālā fonda projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros un Ventspils pilsēta šajā projektā piedalās jau kopš 2017. gada.