Izsludina jauniešu brīvā laika pavadīšanas un aktīvās atpūtas veicināšanas projektu konkursu

Ventspils Kultūras centrs izsludina Ventspils pilsētas domes 2020. gada Ventspils pilsētas jauniešu brīvā laika pavadīšanas un aktīvās atpūtas veicināšanas projektu finansēšanas konkursa I kārtu.

Ventspils pašvaldība aicina visus, kuriem ir idejas brīvā laika un aktīvās atpūtas veicināšanai Ventspilī, dalīties ar tām un pieteikties konkursā.

Projekta mērķis ir atbalstīs Ventspils pilsētai nozīmīgus projektus, kas veicina un popularizē Ventspils jauniešu aktīvās atpūtas un brīvā laika pavadīšanas iespējas un to attīstību.

Pretendēt uz finansējumu var jebkura juridiska persona (nevalstiskas sabiedriskas organizācijas, komersanti, pašvaldību un valsts iestādes, to kapitālsabiedrības u.c.), kā arī fiziska persona, kura sasnieguši 18 gadu vecumu.

Pieteikumi jāiesniedz Ventspils Kultūras centrā (Kuldīgas ielā 18), to iesniegšanas termiņš ir š.g. 18. decembra plkst. 16.00.

Ar konkursa nolikumu iespējams iepazīties Kultūras centra māja lapā, konkursu un iepirkumu sadaļā – www.kulturascentrs.ventspils.lv/konkursi, kā arī klātienē Kultūras centra 26. kabinetā darba dienās no plkst. 9.00-17.00.