Neformālās aktivitātes Ventspils 4.vidusskolā

05.novembrī Ventspils 4.vidusskolas 9.a un 9.b klasei nodarbība ar Start Strong personības izaugsmes treneri Andri Arhomkinu – kā ieskatīties sevī, kā atrast savu nākotnes aicinājumu un kur slēpjas darbotiesspēks?

ESF projekts "Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs".