Karjeras nedēļas pasākumi Ventspilī!

15.okotbrī  Ventspils 2. vidusskolas 1.-5. klašu skolēni piedalījās ļoti interesantā un aizraujošā radošajā darbnīcā "Koka daudzveidīgā dzīve".

Skolēni noklausījās ļoti interesantu stāstījumu par Latvijas koku daudzveidību, uzzināja kā smaržo dažādu koku svaigi grebta koksne, iepazinās ar profesijām, kuras ir saistītas ar mežu un kokiem.

Visinteresantāk bija pašiem grebt koku un pārbaudīt savus spēkus dažādās rotaļās un spēlēs, kurās viss inventārs ir no ekoloģiski tīras izejvielas-koka. Šīs brīnišķīgās nodarbības vadīja "Namdara darbnīcu"darbinieki.


Ventspils 6.vidusskolas 9.a klase iepazinās ar policistu darbu.

15. oktobrī Ventspils Pārventas pamatskola 8.klases skolēnieki un skolotāja Diāna ciemojās SIA "Ūdeka"  Dzeramā ūdens atdzelžošanas stacijā un interesējās par  ūdens iegūšanas un attīrīšanas procesiem.

Kā arī skolā viesojās bijušās absolventes ar savām skolas biedrenēm, lai pastāstītu par Ventspils Tehnikums karjeras iespējām, piedāvāto mācību programmu daudzveidību.

15.okotbrī 6. vidusskolas skolnieki iepazīst tulka profesiju!

Ventspils augstskolas studenti un pasniedzēji viesojas, lai skolēnus iepazīstinātu ar tulka profesiju un studiju procesu.

 

15.oktobrī Ventspils Mākslas skolas jaunieši tikās ar Latvijas Mākslas akadēmijas pasniedzēju, mākslinieku, scenogrāfu- Kristianu Brekti, kuru laikā lekciju un darbnīcu formā izzināja, kas ir scenogrāfija.

15.oktobrī dažādu Ventspils skolu jaunieši ir sākuši braucienu uz Tartu Igaunijā. Tur līdz piektdienai viņi piedalīsies projekta DigiYouth – Student Startup Programme for Schools lielajā iedvesmas pasākumā:
🔸️klausīsies profesionāļu stāstus par startup pieredzi un jaunākajām tehnoloģijām
🔸️piedalīsies tehnoloģiju darbnīcās
🔸️iepazīsies ar vienaudžiem no Igaunijas, Zviedrijas, Somijas
🔸️meklēs domubiedrus, lai turpmākā 1,5 gadu laikā kopā starprautiskās grupās strādātu pie digitālās nozares biznesa idejām.

Idejas nākotnei, nākotnes profesijas! Un tāpēc jaunieši ir mūsu Šodiena!