Sākusies starptautiskā jauniešu digitālās uzņēmējdarbības projekta otrā sezona

Ceturtdien, 26.septembrī, Ventspils Jauniešu mājā uz otrās sezonas atklāšanu pulcējās Ventspils skolēni, skolotāji un eksperti, kuri iesaistījušies starptautiskajā projektā “DigiYouth”.

Šajā mācību gadā dalību projektā uzsāk 36 jauni dalībnieki no Ventspils Valsts 1. ģimnāzijas, 2.vidusskolas un 4. vidusskolas. Skolēni 1,5 gadu garumā apgūs dažādas prasmes, kas saistās ar biznesa ideju izveidi un attīstību informācijas un komunikācijas tehnoloģiju jomā. Tās būs ne tikai teorētiskas nodarbības, bet galvenokārt praktiska darbošanās starptautiskās komandās kopā ar domubiedriem no Somijas, Zviedrijas un Igaunijas.

Atklāšanas pasākuma laikā skolēni iepazinās ar projektā iesaistītajiem cilvēkiem, uzklausīja ceļa vārdus no Izglītības pārvaldes, Ventspils Digitālā centra un Biznesa atbalsta centra pārstāvjiem, darba grupās diskutēja par nākotnes tehnoloģijām, kā arī iepazina projekta dalībniekiem pieejamo aprīkojumu – virtuālās realitātes rīkus, 3D printeri un programmējamo frēzēšanas mašīnu.

Jau oktobra vidū Ventspils skolēni dosies uz Igaunijas pilsētu Tartu, kur klātienē satiks citus projektu dalībniekus no ārvalstīm. Iedvesmas pasākuma laikā notiks tehnoloģiju darbnīcas, kā arī dalībnieki iepazīs cits citu un veidos jauktas komandas, kurā pārstāvētas vismaz 2 valstis. Tālākā sadarbība starp skolēniem notiks jau attālināti, izmantojot saziņu internetā un rīkojot regulāras sanāksmes. Skolēniem uzdevums būs izveidot biznesa ideju, kuru var īstenot izmantojot informācijas un komunikācijas tehnoloģiju risinājumus. Pēc biznesa idejas atrašanas un tās formulēšanas skolēni veidos produktu prototipus, bet noslēdzošajā semestrī mācīsies pārdot savu produktu.

Skolēniem atbalstu sniegs skolotāji un eksperti. Ventspilī kā eksperti skolēniem palīdzēs speciālisti no Ventspils Digitālā centra un Biznesa atbalsta centra.   

Jau informējām, ka iepriekšējā mācību gadā dalību projektā uzsāka 12 Ventspils Valsts 1. ģimnāzijas skolēni, kuri savas biznesa idejas jau ir pārvērtuši prototipos un šoruden apgūst pārdošanas prasmes – vizuālo noformēšanu, sociālo tīklu izmantošanu komerciāliem nolūkiem, kā arī prezentēšanu potenciāliem investoriem business pitch stilā. Jūnijā notikušajā prototipu izstādē Zviedrijā ventspilnieki kopā ar ārvalstu kolēģiem rādīja izstrādāto viedtālruņu lietotni svešvalodu apguvei, lietotni koncentrēšanās spēju attīstībai, lietotni veikala cenu konvertēšanai citā valūtā, kā arī modinātājpulksteni ar iebūvētu puzzli, kas jāatrisina, lai apklusinātu modinātāja signālu. Vēl citas komandas ar mūsējo dalību demonstrēja ideju par ekoloģisku viedtālruņu maciņu ražošanu un arī digitālu kalendāru, kas kā dizaina objekts elpā aizstātu papīra sienas kalendāru.

Centrālā Baltijas jūras reģiona pārrobežu sadarbības programmas projektu ”Jauniešu uzņēmējdarbības veicināšana ar pārrobežu jaunuzņēmumiem un digitālajām tehnoloģijām” (“DigiYouth”) Latvijā īsteno Ventspils Izglītības pārvalde un Ventspils Jauniešu māja. Mentoru un ekspertu atbalstu no Latvijas jauniešiem sniedz Ventspils Digitālā centra un Ventspils Augsto tehnoloģiju parka speciālisti. Projekta vadošais partneris ir Tartu Universitāte (Igaunija), citi partneri ir Turku Universitāte (Somija) un Upsalas universitātes Gotlandes filiāle (Zviedrija). Pasākumu īstenošanai no 2018. līdz 2021. gadam Latvijā plānotās izmaksas ir vairāk nekā 230 000 EUR, no tām 84% finansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds, 5% finansē Latvijas valsts un 11% ir Ventspils pilsētas pašvaldības līdzfinansējums.