Pašvaldība vasaras brīvlaikā nodrošinājusi darbu 344 skolēniem

Pilsētas pašvaldība šajā vasarā bērnu un jauniešu nodarbinātības programmās 344 Ventspilī deklarētiem bērniem un jauniešiem nodrošinājusi iespēju strādāt pie 28 pilsētā reģistrētiem uzņēmējiem.

Darba devēji šī gada vasarā piedāvāja jauniešiem strādāt šādus darbus: viesmīlis, tūrisma mītnes istabenis, virtuves darbinieks, palīgstrādnieks, pārdevēja palīgs, datu ievades operators, uzkopšanas un labiekārtošanas darbu veicējs, savukārt tirdzniecības uzņēmumos – veikt darbus pie preču izvietošanas tirdzniecības plauktos. Bērni bija nodarbināti arī lauksaimniecības darbos – kā ogu vācēji un ravētāji. Darbu skolēniem piedāvāja tādi uzņēmumi kā SIA Olimpiskais centrs «Ventspils», AS Diāna, SIA Daga, pašvaldības SIA Ventspils labiekārtošanas kombināts, SIA Bio-Venta, SIA Ventspils lidosta, SIA Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca u. c.

Pilsētas pašvaldībai ir trīs ikgadējas bērnu un jauniešu vasaras nodarbinātības programmas:

1. Ventspils pašvaldības programma bērniem no 13 līdz 14 gadu vecumam.

Bērnu vecumā no 13 līdz 14 gadiem nodarbinātības pasākums tika finansēts no pilsētas pašvaldības budžeta un darba devēju finanšu līdzekļiem. Ventspils pašvaldība darba devējiem piešķīra finanšu līdzekļus skolēnu darba samaksai 100% apmērā no valstī noteiktās minimālās stundas tarifa likmes pusaudžiem. Nodarbinot bērnus, darba devējs tiem nodrošināja darba vadītāju, kurš skolēniem palīdzēja apgūt darbam nepieciešamās iemaņas un pamatprasmes, kā arī veica viņu uzraudzību darba laikā. Bērnus vecumā no 13 līdz 14 gadiem drīkstēja nodarbināt ne ilgāk par četrām stundām dienā un ne vairāk par 20 stundām nedēļā. Šajā programmā kopumā piedalījās 37 bērni.

2. Ventspils pašvaldības programma jauniešiem no 15 līdz 20 gadu vecumam, kuri iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs.

Jauniešu vecumā no 15 gadiem nodarbinātības pasākums tika finansēts no pilsētas pašvaldības budžeta un darba devēju finanšu līdzekļiem. Darba devējiem Ventspils pašvaldība piešķīra finanšu līdzekļus jauniešu darba samaksai 100% apmērā no valstī noteiktās minimālās mēnešalgas jeb 430 eiro. Jauniešus vecumā no 15 līdz 17 gadiem (ieskaitot) drīkstēja nodarbināt ne ilgāk par septiņām stundām dienā un ne vairāk par 35 stundām nedēļā. Skolu audzēkņi, kas jau bija sasnieguši 18 gadu vecumu, varēja strādāt pilnu darba dienu – astoņas stundas dienā un 40 stundas nedēļā. Šovasar šajā programmā tika nodarbināti 172 jaunieši.

3. Līdzfinansējums Nodarbinātības valsts aģentūras programmai jauniešiem no 15 līdz 20 gadu vecumam, kuri iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs.

Jauniešu vecumā no 15 gadiem nodarbinātības pasākums tika finansēts no valsts budžeta, pilsētas pašvaldības budžeta un darba devēju finanšu līdzekļiem. Ventspils pašvaldība darba devējiem, kas vasarā piedalījās Nodarbinātības valsts aģentūras pasākumā Nodarbinātības pasākums vasaras brīvlaikā personām, kuras iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs, sedza jauniešu darba algu 50% apmērā no valstī noteiktās minimālās mēnešalgas jeb 215 eiro. Pilsētas pašvaldības līdzfinansējums ar 50% atbalstu tika nodrošināts 135 Ventspils jauniešiem vecumā no 15 līdz 20 gadiem.

Pilsētas pašvaldības finansējums bērnu un jauniešu vasaras nodarbinātības projektam – strādājošo bērnu un jauniešu algu izmaksām – šogad bijis 111 tūkstoši eiro.

Strādājot vasarā, bērni un jaunieši iegūst praktisku darba pieredzi, uzzina, kas ir darba intervija, darba līgums un darba tiesiskās attiecības, gūst priekšstatu par darba tirgus vidi. Darba devēju aptaujas liecina, ka vairums jauniešu ļoti godprātīgi un atbildīgi veic uzticētos pienākumus, darba devēji ar viņu veikumu ir apmierināti, turklāt mazkvalificētajās profesijās jaunieši var sekmīgi aizvietot pamatdarbiniekus vasaras atvaļinājumu laikā.

Ņemot vērā skolēnu lielo ieinteresētību un vēlmi strādāt vasaras brīvlaikā, pilsētas pašvaldība kopš 2009. gada finansiāli atbalsta bērnu un jauniešu vasaras nodarbinātības programmu.