Kas notiek Jauniešu mājā vasaras mēnešos??

Brīvprātīgie jaunieši darbojas un plāno un realizē!

Festivāla aktivitātes jau ir sagatavotas, tiek veidotas dekorācijas un plāns Pilsētas svētku gājienam!

Visi brīvprātīgie un Ventspils Jauniešu māja ielūdz uz otro jauniešu festivālu "Random Republika"!

Projekts "Jaunatne iesaistās" tiek finansēts ar Eiropas Komisijas “Erasmus+: Jaunatne darbībā”, kuru Latvijā administrē Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra, atbalstu.

Šī publikācija atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.