Infopunkts

Latvijas brīvprātīgā darba portāls

Latvijas brīvprātīgā darba portāls http://www.brivpratigais.lv/ Biedrības mērķis ir sekmēt sabiedrības līdzdalību aktuālu sociālu, kā arī citu problēmu risināšanā, veicinot brīvprātīgā darba attīstību Latvijā, aktivitātes sociālās atstumtības riskam pakļauto iedzīvotāju...
Infopunkts

Jaunatnes lietas

Jaunatnes lietas – informatīvais portāls par un ap jauniešiem http://www.jaunatneslietas.lv/ Portālā atrodama informācija par jaunatnes politiku, reģionālo jaunatnes politiku, jauniešu organizācijām, līdzdalības iespējām un jaunatnes politikas virzieniem.
Infopunkts

Cik daudz Tu zini par putniem?

Pārbaudi savas zināšanas par putniem un orientēšanās spējas kopā ar komandu! Piedalies sacensībās! Rīgas Putnu izaicinājums 2015 Rīgā, 2015. gada 18. martā Orientēšanās, zināšanu un atjautības pārbaudes sacensības par...