Infopunkts

Latvijas brīvprātīgā darba portāls

Latvijas brīvprātīgā darba portāls http://www.brivpratigais.lv/ Biedrības mērķis ir sekmēt sabiedrības līdzdalību aktuālu sociālu, kā arī citu problēmu risināšanā, veicinot brīvprātīgā darba attīstību Latvijā, aktivitātes sociālās atstumtības riskam pakļauto iedzīvotāju...